Fondförvaltaren med fokus på nordiska och europeiska aktier

Fondvärden

PlaceringsfondAndelsklass /
NAV per 07.04.21
ISIN% förändring från
föregående dag
% förändring
YTD
Avkastning sedan
start % p.a. *
Registrerad för distribution
Equity Spice
A: 66.3846
B: 226.2299
FI0008802848
FI0008802855
0.02 %
0.02 %
4.99 %
10.14 %
11.43 %FIN, SWE, NOR
Nordic Small Cap
A: 84.1998
B: 263.6904
FI0008802863
FI0008802871
-0.22 %
-0.22 %
4.76 %
9.99 %
12.38 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT, LUX
2000+
A: 35.0708
B: 111.3796
FI0008802889
FI0008802897
-0.52 %
-0.52 %
1.61 %
6.80 %
8.73 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Nordic Micro Cap
A: 225.7000
B: 478.9214
FI0008810932
FI0008810940
0.38 %
0.38 %
4.39 %
9.53 %
11.31 %FIN, SWE, NOR, GER, LUX
European Small Cap
A: 218.5092
B: 399.2135
FI0008814686
FI0008814694
-1.31 %
-1.31 %
2.00 %
7.09 %
12.34 %FIN, SWE, NOR
Sustainable Europe
A: 163.0067
B: 269.0699
FI4000024484
FI4000024492
-1.23 %
-1.23 %
-0.91 %
4.04 %
10.52 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT
European Micro Cap
A: 137.2799
B: 166.0142
FI4000242847
FI4000242854
-0.47 %
-0.47 %
10.68 %
15.94 %
13.20 %FIN, SWE, NOR
Healthcare
A: 128.7795
B: 148.5977
FI4000321088
FI4000321096
-0.63 %
-0.63 %
2.61 %
7.69 %
15.10 %FIN, SWE, NOR, GER
* Angivna avkastningssiffror i kolumnen hänför sig till tillväxtandelarna (B)

Senaste uppdateringar

Markus Larsson intervju Förvaltarbrevet
Fondita Sustainable Europe får det nordiska miljömärket Svanen

Våra fonder

Healthcare

European Micro Cap

Equity Spice

Nordic Small Cap

Nordic Micro Cap

European Small Cap

2000+

Sustainable Europe