Fondförvaltaren med fokus på nordiska och europeiska aktier

Fondvärden

PlaceringsfondAndelsklass /
NAV per 26.11.21
ISIN% förändring från
föregående dag
% förändring
YTD
Avkastning sedan
start % p.a. *
Registrerad för distribution
Equity Spice
A: 71.3083
B: 243.0087
FI0008802848
FI0008802855
-2.01 %
-2.01 %
12.78 %
18.30 %
11.44 %FIN, SWE, NOR
Nordic Small Cap
A: 84.4188
B: 264.3760
FI0008802863
FI0008802871
-1.81 %
-1.81 %
5.04 %
10.28 %
12.04 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT, LUX
2000+
A: 40.0410
B: 127.1618
FI0008802889
FI0008802897
-0.97 %
-0.97 %
16.01 %
21.93 %
9.10 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Nordic Micro Cap
A: 254.5513
B: 540.1423
SEK R: 109.5303
FI0008810932
FI0008810940
FI4000496393
-2.26 %
-2.26 %
-1.61 %
17.74 %
23.53 %
11.69 %FIN, SWE, NOR, GER, LUX
European Small Cap
A: 265.5940
B: 485.2359
FI0008814686
FI0008814694
-1.23 %
-1.23 %
23.98 %
30.17 %
13.43 %FIN, SWE, NOR
Sustainable Europe
A: 165.8949
B: 273.8377
SEK R: 103.4103
FI4000024484
FI4000024492
FI4000496351
-1.48 %
-1.48 %
-0.82 %
0.85 %
5.88 %
10.04 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT
European Micro Cap
A: 162.9337
B: 197.0383
FI4000242847
FI4000242854
-1.11 %
-1.11 %
31.37 %
37.61 %
15.43 %FIN, SWE, NOR
Healthcare
A: 146.8963
B: 169.5027
FI4000321088
FI4000321096
0.03 %
0.03 %
17.04 %
22.85 %
16.50 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT
* Angivna avkastningssiffror i kolumnen hänför sig till tillväxtandelarna (B)

Senaste uppdateringar

Konsumera och investera hållbart!

Våra fonder

Healthcare

European Micro Cap

Equity Spice

Nordic Small Cap

Nordic Micro Cap

European Small Cap

2000+

Sustainable Europe