Pressmeddelanden

Läs mer

Hållbarhetsrisker och -faktorer

2021-04-14
Läs mer

Fondita European Small Cap publicerar ingen kurs idag, 11.12.2020

2020-12-11
Läs mer

Fondens handelsdagar

2020-12-04
Läs mer

Fondita Sustainable Europe får det nordiska miljömärket Svanen

2020-10-08
Läs mer

Ny placeringsinriktning med fokus på hållbarhet!

2019-04-17

Våra fonder