Ett utmärkt år 2009 för Fonditas fonder

2010-01-10

Börsåret 2009 kännetecknades av kraftiga förändringar. Under årets första månader fortsatte börsnedgången som börjat sommaren 2007 för att sedan i mars månad nå sitt botten. Uppgången som tog vid på våren fortsatte sedan med god fart resten av året.

Avkastningen för Fonditas fonder under år 2009 var följande:

Fondita Equity Spice (Finland) + 73,4 %
Fondita Nordic Small Cap + 109,6 %
Fondita Nordic Micro Cap + 82,7 %
Fondita European Small Cap + 27,4 % (från start 19.5.2009)
Fondita 2000+ + 47,8 %

Våra fonder