Fondens handelsdagar

2020-12-04

Fonditas fonder är i regel öppna varje finsk bankdag, förutsatt att en betydande del av fondens målmarknader är öppna för handel. I fondernas stadgar finns inskrivet till vilka grunder fonden kan vara stängd.

24.5.2021

Fondita European Micro Cap, Fondita European Small Cap, Fondita Healthcare och Fondita 2000+ är stängda eftersom en betydande del av fondernas målmarknader är stängda då.

31.12.2021

Samtliga Fonditas fonder är stängda eftersom en betydande del av fondernas målmarknader är stängda då.

Vänligen notera att förändringar kan ske i fondernas handelsdagar, beroende på betydande geografiska allokeringsförändringar inom fonden eller förändringar i målmarknadernas handelskalendrar.

Våra fonder