Fondita 2000+ fyller 20 år idag!

2018-09-14

Fondita 2000+

Fondita 2000+, vår temafond med globalt mandat, fyller 20 år idag! Fonden har sedan start 1998, genererat en nettoavkastning på 8,5% p.a. (per 31.8.2018). De senaste fem åren har fonden genererat en nettoavkastning på 92%, dvs. 13,9 % p.a. (per 31.8.2018). Vår etablerade investeringsfilosofi grundar sig på aktiv stock-picking. Fonden investerar i bolag som i sin verksamhet drar nytta av: växande krav på miljöskydd, befolkningsstrukturens förändring samt informationsteknologi och telekommunikation. Fonden baserar sig på dessa tre pelare. Portföljförvaltare Tom Lehto anslöt sig till Fondita år 2009 och har sedan dess förvaltat fonden.

”De tre pelarna är fortfarande idag väldigt relevanta. Vi var på rätt väg när vi startade fonden och det är vi fortfarande! Den första pelaren väljer in bolag vars verksamhet gynnas av den ökade efterfrågan på att skydda miljön, vilket är väldigt aktuellt och tilltalande i dagens ESG-klimat på marknaden. Exempelvis kan det omfatta bolag som jobbar med grön energi, elektriska fordon eller avfallshantering.

Den andra pelaren definierar vi som demografi och till denna del väljer vi bolag vars produkter och tjänster gynnas av de demografiska förändringarna såsom befolkningsstrukturens förändringar. Drivkrafter som åldrande befolkning, ökad välfärd och levnadsstandard samt teknisk utveckling har positiv inverkan på den ökade efterfrågan. Här finns en del av våra investeringar i hälsovårdsbolag, vilka har visat en klar tillväxt.

Till sist har vi den tredje pelaren som omfattar bolag inom informationsteknologi och telekommunikation. Idag tillverkas många produkter och tjänster som skall stöda och förenkla människornas vardag. Dessa bolag har hög innovationsförmåga och har visat sig vara bra investeringar i fonden. Avslutningsvis tror jag starkt på att dessa tre teman fortsätter att vara ett vinnande koncept och väldigt aktuella på långsikt.” berättar portföljförvaltare Tom Lehto

För mer information om Fondita 2000+, besök fondens sida här.

 

Våra fonder