Fondita är nu medlem i Finsif!

2018-09-24

Vi är stolta att meddela att vi nu är medlemmar i Finsif! (Finland’s Sustainable Investment Forum) Finsif är en medlemsbaserad organisation som främjar ansvarsfulla placeringar. Dessa tar hänsyn till faktorer relaterade till miljö, samhälle och företagsstyrning i investeringsbeslut (Finsif.fi)

”Idag ställs det höga krav på bolag att agera hållbart och ansvarsfullt. Det samma gäller oss portföljförvaltare, att välja de bolag som värderar dessa faktorer i sin företagsstrategi. Vi arbetar aktivt med en starkare ESG-integrering i både vår investeringsprocess samt våra investeringsbeslut. Att vara verksamma i organisationer som Finsif är ett steg i rätt riktning och vi kommer aktivt fortsätta ta dessa steg” berättar Markus Larsson 

För mer information om Finsif, besök deras hemsida.

Finsif_logo

Våra fonder