Fondita European Micro Cap – ett fantastiskt första halvår

2017-11-01

I mars 2017 lanserade vi vår sjunde fond, Fondita European Micro Cap. Fondens start har varit framgångsrik både när det gäller fondens storlek samt dess utveckling. Fondens storlek är i dag ca 50 miljoner euro och avkastningen under de första 6 månaderna är 25 %.

Fondens utveckling har gynnats av ett flertal faktorer. För det första fortsätter den underliggande europeiska ekonomin att förbättras, vilket gynnar mindre lokala familjeägda bolag. Ännu viktigare är de strukturella förändringar som sker i samhället för tillfället. Dessa förändringar gäller bl.a. demografi, digitalisering, miljö och produktionseffektiviseringar som driver våra investeringar långsiktigt. I detta samband kan vi nämna fondens största investering, österrikiska S&T, som utvecklar olika typer av digitala lösningar för den tillverkande industrin. Bolaget växer såväl organiskt som genom förvärv. Nyligen förvärvade bolaget sin närmaste tyska konkurrent vilket ytterligare breddar på produktutbudet med olika cybersäkerhetslösningar. Bolagets kurs har fördubblats sedan fondstarten.

Elfordonsmotortillverkaren Aumann samt elfordonsbatteritillverkaren Paragon har även de bidragit till fondens avkastning under det senaste halvåret, drivet av miljötrender och koldioxidutsläppsrestriktioner som kommer att införas i många storstäder i framtiden. Detta innebär stora investeringar i elfordonsteknologi för världens biltillverkare.

Vi ser stora möjligheter för ett flertal av våra investeringar i.o.m. den ökade miljömedvetenheten som sprider sig i välden idag. Vidare ser vi goda möjligheter för olika typer av mindre nischspelare att växa framöver, såsom bolag som innehar specifika kompetenser och morgondagens teknologier. Det är den här typen av bolag vi gärna investerar i på lång sikt. Dessa är t.ex. hälsovårdsmjukvarubolaget Nexus, molntjänstleverantören Datagroup, medicinteknikbolagen Eckert & Ziegler och Coltene. Det faktum att vi blir äldre och även i fortsättningen vill leva ett hälsosamt liv driver tillväxten i holländska cykeltillverkaren Accell Group. Bolaget är marknadsledare på sina marknader vad gäller eldrivna cyklar, vilket vi finner intressant med tanke på att den marknaden växer med ca 20 % p.a.

Fondens ansvariga förvaltare Kenneth Blomqvist samt andra förvaltare Tom Lehto fortsätter att leta efter morgondagens stjärnor bland Europas mindre och ibland bortglömda nischspelare med goda tillväxtmöjligheter och bevisad affärsmodell, vilket ger sig till känna i god lönsamhet, starka kassaflöden och sunda balansräkningar. Dessa bolag är ofta och får gärna vara familjeägda.

Våra fonder