Fondita European Small Cap publicerar ingen kurs idag, 11.12.2020

2020-12-11

Fondita European Small Cap placeringsfond har ett betydande innehav i det franska portföljbolaget Solutions 30 (ISIN: FR0013379484). Handeln i bolagets aktier har stoppats och ingen tillförlitlig prisinformation finns att tillgå. Fondbolaget Fondita Ab har beslutat att inte räkna kursen i denna fonds fondandelar, eftersom en beräkning av fondandelskursen inte ligger i fondandelsägarnas intresse. Handeln förväntas återupptas normalt nästa bankdag, dvs. på måndag.

Våra fonder