Fondita Nordic Small Cap fonden – bästa nordiska aktiefond!

2010-03-23

Fondita Nordic Small Cap fonden valdes av fondutvärderaren Lipper till bästa nordenfond på 10 års period. Detta var redan andra gången som fonden fick priset. Den tidigare gången var år 2008. Med tanke på att fonden är grundad år 1997 kan man med glädje konstatera att fonden fått priset två gånger av tre möjliga.

De högt värderade Lipper priserna delas ut av bolaget Lipper som hör till Thomson Reuters koncernen.

Våra fonder