Förändringar i definitionerna för investeringsobjekten

2010-06-03

Styrelsen för Fondbolaget Fondita Ab har på sitt möte den 25.5.2010 fattat beslut om att ändra definitionen för små och medelstora bolag i fonderna Fondita Nordic Small Cap och Fondita Nordic Micro Cap enligt följande:

Fondita Nordic Small Cap fonden placerar i fortsättningen i små- och medelstora bolag vars marknadsvärde understiger 3 miljarder euro.
Fondita Nordic Micro Cap fonden placerar i fortsättningen i små bolag vars marknadsvärde understiger 800 miljoner euro.

Våra fonder