Förstärkning till Fonditas förvaltningsteam!

2019-01-02

Vi har glädjen att meddela att Marcus Björkstén ansluter sig till Fonditas förvaltningsteam som portföljförvaltare. Marcus är Ekonomie magister och certifierad finansiell analytiker (CEFA) från Hanken, Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Marcus kommer närmast från EVLI där han varit portföljförvaltare sedan 2010. Han börjar på Fondita den 1 februari 2019.

”Vi har följt hans arbete över en längre tid. Han har lång erfarenhet av marknaden, gjort bra ifrån sig som stock-picker och en väldigt liknande förvaltningsfilosofi som Fondita. Jag är helt övertygad om att han kommer att passa bra in och förstärka vårt team. Vi är väldigt glada över att ha med honom ombord!” kommenterar Markus Larsson, VD


Intervju med Marcus Björkstén

Bild: Marcus Björkstén
Bild: Marcus Björkstén 

Berätta om dig själv och din bakgrund

Jag har jobbat med aktier i olika roller de senaste 17 åren. Först som mäklare och försäljare och senare som analytiker och fondförvaltare. Mitt fokus har varit på förvaltning av små och medelstora svenska bolag de senaste 6 åren. Det som visat sig vara intressant med att investera i mindre bolag är att man med hårt arbete och noggrann analys faktiskt kan identifiera bolag där marknadsvärdet inte alltid rättvist återspeglar dess egentliga värde fullt. Dessutom är det spännande att följa med bolagens utveckling från små bolag till större och alla de utmaningar och vändningar som kommer på vägen.

 

Hur kommer du att bidra till Fonditas fondförvaltning?

Jag känner väl till den svenska marknaden och har en god kunskap om de enskilda bolagen. Eftersom Sverige är den klart dominerande nordiska aktiemarknaden kommer jag att kunna bidra till Fonditas nordiska förvaltning. Jag har även lagt mycket arbete på att integrera hållbarhet och ESG (Environmental, Social and Governance) i min placeringsstrategi på ett effektivt sätt. Jag hoppas att mina erfarenheter från detta område kommer att vara till nytta för Fondita och dess kunder på sikt.

Hur tänker du kring placeringsfilosofin?

Min placeringsfilosofi går huvudsakligen ut på att identifiera de avkastningsdrivande faktorerna för ett givet placeringsuniversum och sedan skapa en portfölj med bolag som uppfyller de önskade kriterierna på bästa möjliga sätt. Då det gäller småbolag är det vanligtvis tillväxt som är den viktigaste faktorn följd av värdering och kvalitet. Hur bolagen förhåller sig till hållbarhetsfrågor har visat tecken på att vara en avkastningsdrivande faktor och bör också därmed tas i beaktande vid placeringsbeslut. Denna sistnämna trend kommer sannolikt att förstärkas de kommande åren. Även mjuka faktorer som ledningens kompetens samt bolagets marknadspositionering är enormt viktiga och väger tungt i mina placeringsbeslut.

Vad anser du vara viktiga framgångsfaktorer inom fondförvaltning?

För att vara framgångsrik inom förvaltning måste man göra ett gediget bakrundsarbete före man investerar i ett bolag. I synnerhet då det gäller mindre bolag där tillgängligheten av information inte alltid är den bästa. Man skall kunna identifiera de värdeskapande drivkrafterna i bolaget och försöka estimera och kartlägga eventuella risker eller hot mot bolagets verksamhet. En framgångsrik förvaltare kan i tid identifiera när läget förändrats och bolaget, eller marknaden där bolaget är verksam, inte mera utvecklas på ett förväntat sätt och avveckla innehavet. Då en aktiefond har en dålig period beror det ofta på en handfull uppenbarligen dåliga placeringar som förvaltaren envist håller fast vid.

Avslutningsvis, varför aktiv förvaltning?

Aktiv förvaltning med en bra avkastningshistorik och en framgångsrik strategi, kommer att vara ännu mer eftertraktade än tidigare. Vad småbolag beträffar kommer det alltid att finnas efterfrågan, eftersom det är svårt för investerare att komma åt denna exponering via passiva produkter på ett effektivt sätt.

Inför framtiden ligger Fondita därmed ypperligt positionerat med en framgångsrik förvaltning med fokus på mindre bolag, ett erfaret och kunnigt team, ett mycket gott rykte samt ett starkt varumärke.

 

Våra fonder