Hållbarhet

2018-09-20

Fonditas hållbarhetsöversikt finns tillgänglig här. Hållbarhetsöversikten är utformad i linje med riktlinjer från Fondbolagens förening (Swedish Investment Fund Association). Fonditas policy för ansvarsfulla placeringar finns nu även tillgänglig här. 

Våra fonder