Ny placeringsinriktning med fokus på hållbarhet!

2019-04-17

 

FSE

Fondita European Top Picks blir Fondita Sustainable Europe

Den 19 maj byter Fondita European Top Picks namn till Fondita Sustainable Europe. I samband med namnbytet ändras inriktningen för fondens placeringsverksamhet. Fondens nya inriktning är att placera sina medel i företag som i sin verksamhet bidrar till en hållbar utveckling med fokus på bolag som arbetar mot klimatförändringen och för en effektivare användning av naturresurser. Placeringsfilosofin förblir densamma och fonden kommer fortsättningsvis att placera i börsnoterade aktier i Europa.

Kampen mot klimatförändringen kommer att spela en central roll i alla typer av företag de kommande 20-30 åren. Vi är övertygade om att de bolag som uppfattas vara en del av lösningen, kommer att klara sig bättre relativt sett. Kunder, anställda, myndigheter och investerare kommer att i allt högre grad dessutom premiera bolag som ligger i framkant beträffande forskning och utveckling kring förnybar energi och en effektivare användning av naturresurser. Vi strävar efter att leverera en god avkastning till våra kunder och i samband med den hållbara utvecklingen ser vi stora möjligheter att investera i denna typ av bolag. Vår målsättning är att maximera avkastningen för våra investerare och samtidigt agera och investera hållbart.

Vi kommer att investera i Europeiska bolag som ligger rätt positionerade med tanke på produkt eller tjänst och även fylla de kvantitativa och kvalitativa kriterier som Fondita framgångsrikt använt sig av i sin placeringsprocess under bolagets dryga 20 år långa historia. Vi är övertygade om att denna förändring kommer att ha en positiv inverkan på våra investerares avkastning på lång sikt.

OBS! Dessa förändringar kräver inga åtgärder av fondandelsägarna. Vänligen observera att fondandelsägarna i denna fond har rätt att inlösa sina medel utan inlösenprovision fram till att de nya stadgarna träder i kraft, den 19.5.2019.

Vid eventuella frågor kan du vänligen vara i kontakt med oss per telefon eller e-post.

Våra fonder