Pressmeddelanden

Läs mer

Fondita 2000+ fyller 20 år idag!

2018-09-14
Läs mer

Fondita Healthcare är lanserad!

2018-06-19
Läs mer

Dataskyddsbeskrivning

2018-05-25
Läs mer

Principer för ägarstyrning

2018-03-31
Läs mer

Ett framgångsrikt första år för Fondita European Micro Cap!

2018-03-12

Våra fonder