Pressmeddelanden

Läs mer

Tidningen "Arvopaperilehti" valde Fondita till ett av de bästa…

2010-10-05
Läs mer

Förändringar i definitionerna för investeringsobjekten

2010-06-03
Läs mer

Fondita European Small Cap – ett framgångsrikt första år

2010-05-24
Läs mer

Fondita Nordic Small Cap fonden – bästa nordiska aktiefond!

2010-03-23
Läs mer

Ett utmärkt år 2009 för Fonditas fonder

2010-01-10

Våra fonder