En av fondens bästa investeringar

Fondita European Micro Cap

2021-10-20

Biobaserade byggmaterial 

steico bild

Steico är ett tyskt familjeägt bolag som jobbar med att utveckla och tillverka biobaserade byggmaterial och främst isoleringsmaterial till hus och byggnader. Produkterna tillverkas av trä och trämassa och är till 100 % biobaserade. Produkterna är således miljövänliga och kan även återanvändas i framtiden. Produkterna används i byggindustrin, där övergången till mera miljövänliga produktlösningar drivs av såväl ökad miljömedvetenhet hos konsumenten som lagstiftning. Här ligger Europa i framkant sett ur ett globalt perspektiv. Denna trend kommer att driva bolagets tillväxt i många år framöver, då penetration i Europa idag endast ligger på 6–7 % när det kommer till användningen av biobaserad isolering i hus och byggnader. Steico är ett av få bolag som fokuserar på enbart miljövänliga produkter, bolaget är även marknadsledare inom sin nisch på en väldigt fragmenterad marknad.

Steico försäljning har växt med 8–10 % p.a. de senaste 10 åren. Från och med i år ser vi en klar acceleration av tillväxten drivet av ökad efterfrågan på den här typen av miljövänliga produkter. Vi ser att bolagets vinst kommer att fördubblas i år jämfört med för två år sedan. Investeringen hör till en av fondens bästa i år samt sedan vi gjorde investeringen sommaren 2018, då den per idag avkastat 5 gånger det insatta kapitalet (per 15.10.2021).

steico log

Steicos avkastning sedan investering (tidsperiod 31.7.2018-20.10.2021) Källa: Bloomberg.

Bolaget fortsätter att växa kraftigt. Steico är ett välskött bolag och har under de senaste åren byggt ut sin kapacitet för att kunna möta efterfrågan som drivs av nya miljömål i Europa 2030. Nu ser vi att bolaget med sin nisch-strategi fortsätter att ta marknadsandelar på den fragmenterade europeiska marknaden. Bolagets produkter som till 100% är återvinningsbara ligger i framkant vad gäller såväl själva produkterna som tillverkningen av dessa. Bolagets produkter hjälper till att göra fastigheter mer energisnåla kombinerat med att dessa produkter är helt biobaserade. Bolaget och dess produkter bidrar således till en bättre miljö och ett lägre CO2- utsläpp och hjälper oss således att påverka klimatet och miljön på ett positivt långsiktigt sätt. Den starka trenden där trä som byggmaterial blir allt populärare vid nybyggnation, kommer även den att gynna bolag som Steico i framtiden.

Kenneth Blomqvist, fondförvaltare

Kenneth

 

 

 

 

 

 

 

 

Den historiska utvecklingen garanterar ej framtida utveckling. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd. Fondens prospekt och KIID är tillgängliga på www.fondita.fi.

Våra fonder