Fondita European Small Cap fyller 10 år!

2019-05-19

esc 10 years

Vår äldsta europafond fyller 10 år! Fonden startades den 19.5.2009 och förvaltas idag av portföljförvaltarna Kenneth Blomqvist och Tom Lehto. Båda förvaltare har lång erfarenhet och har jobbat med förvaltning av europeiska aktier under en lång tid, Tom sedan 1991 och Kenneth sedan 2003.

Tom Lehto, portföljförvaltare
Tom Lehto, portföljförvaltare

Hur såg det ut på aktiemarknaden när fonden startades?

Fonden startade precis efter finanskrisen då ännu alla makroekonomiska indikatorer pekade på recession globalt. Aktiemarknaden hade dock bottnat under vintern 2009 och investerarna hade börjat vädra morgonluft. Under den perioden fanns ännu en rädsla för att vissa bolag inte skulle klara sig utan gå i konkurs samtidigt som aktievärderingarna prisade in extremt låg lönsamhet och tillväxt i företagsvärlden jämfört med historien. Rätt analys av bolagen var således av yttersta vikt under den här tiden. Under den perioden var hela småbolagssegmentet i Europa nertryckt och den långsiktiga investeraren kunde fynda bland mängder av kvalitetsbolagsaktier till reapriser. Bolag där ifall man lyfte blicken mot horisonten kunde se bra tillväxtpotential och gömda värden. En potential som var klart större än bland storbolagens aktier redan då.

Vilken typ av bolag placerar fonden i?

Fonden fokuserar på att hitta lönsamma kvalitetsbolag med bevisad affärsmodell, vilket innebär såväl tillväxt som god lönsamhet och starka kassaflöden. Viktigt är att bolagen drivs av någon form av strukturell långsiktig tillväxtdrivkraft. Vi ser gärna att bolagens ledning äger aktier i det egna bolaget och att det har en huvudägare som varit med och grundat eller utvecklat bolaget under en längre tid. Detta leder ofta till att bolaget gör långsiktigt riktiga beslut framom kortsiktiga kursändringar p.g.a. kortsiktiga trender, vilket vi anser gynna bolaget och fondens investering på långsikt. En ny investering stannar ofta i fonden i över 5 år och vissa innehav har varit med sedan fondstarten.

Vilka bolag har visat sig vara de bästa bidragsgivarna?

Till fondens bästa bidragsgivare hör tyska ögonvårdsteknologibolaget Carl Zeiss Meditec, vars tillväxt drivs av en åldrande befolkning och ökad medelklass i Asien och Kina. Aktien har stigit med ca 640 % (17.5.2019) sedan investeringen gjordes. Även schweiziska tandvårdsutrustningsbolaget Straumann hör till fondens bästa bidragsgivare. Aktien har stigit med ca 600 %. Tyska biljett- och evenemangsbolaget CTS Eventim, vars tillväxt drivits av en stark digitaliseringstrend inom bolagets nischer hör även den till fondens bästa bidragsgivare. Aktien har stigit med ca 600 %. Gemensamt för alla dessa är att de är marknadsledare inom sina nischer och att tillväxten drivs av strukturella förändringar.

Hur har åren sett ut avkastningsmässigt?

kenny
Kenneth Blomqvist, portföljförvaltare

Fondens avkastning har varit ca 242 % sedan start, vilket innebär ca 13,7 % per annum. (per 17.5.2019) Detta kan jämföras med underliggande småbolagsmarknad STOXX 200 Small som stigit med 195 % under samma period. Europeiska småbolag ser fortsatt intressanta ut som investeringsobjekt, då underliggande bolag drivs av bättre tillväxtmöjligheter, vilket torde leda till bättre vinsttillväxt som i sin tur leder till bättre aktieutveckling vs stora bolags aktier över tiden.

Hur ser framtiden ut för europeiska småbolag och vem skall placera i fonden?

Vi ser även att mindre kvalitetsbolag har fortsatta möjligheter att bli uppköpta, vilket torde ge ett premium versus rådande aktiekurs och således bidra positivt till fondens avkastning. Sedan fondens start har sex stycken bolag i fonden blivit uppköpta av konkurrenter. Inom det europeiska småbolagssegmentet hittar vi fortsatt intressanta nischspelare med god marknadsposition till attraktiva värderingar för den långsiktiga investeraren. Fonden passar dig med långsiktigt perspektiv som vill ta del av europeiska småbolags tillväxtresa såväl på hemmamarknaden som globalt.

Riskinformation: Den historiska utvecklingen garanterar ej framtida utveckling. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens utveckling växla mycket. Fondens värdeberäkning sker i euro, men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åtnjuter inte depositionsskydd.

Våra fonder