2000+

Beskrivning

2000+ är en global temafond där drivkrafterna för bolagen är lika aktuella idag som år 1998 då fonden startades. Fonden placerar i bolag som i sin verksamhet drar nytta av:

  • växande krav på miljöskydd
  • befolkningsstrukturens förändring
  • teknologisektorns tillväxtutsikter

Bolag med ovannämnda drivkrafter drar nytta av bl.a global befolkningsökning, ökad köpkraft, den stigande medellivslängden och ökande behov av sjukvård. Efterfrågan på livsmedel och energi ökar, vilket även ställer högre krav på miljövänliga och energieffektiva lösningar.

Fakta om fonden

Fondens värde 113,2 Meur
Antalet andelsägare 447
ISIN (A) FI0008802889
ISIN (B) FI0008802897
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

Lonza Group (CH) 3,9 %
Vestas Wind Systems (DK) 3,8 %
GN Store Nord (DK) 3,8 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 3,6 %
Amadeus IT (ES) 3,1 %

5 största länderna

USA 19 %
Tyskland 19 %
Danmark 13 %
Sverige 13 %
Schweiz 9 %

Avkastning

1 mån 3,5 %
2019 11,6 %
3 mån 3,0 %
6 mån -7,6 %
1 år 4,3 %
3 år 34,1 %
5 år 57,8 %
10 år 316,8 %
från start (14.9.1998) 354,9 %
från start p.a. 7,8 %
Fondförvaltare

Branschfördelning

Hälsovård 47 %
Industrivaror och -tjänster 23 %
Informationsteknik 13 %
Material 12 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 5 %
Dagligvaror 1 %
Kassa 0 %

10 största innehav

Lonza Group (CH) 3,9 %
Vestas Wind Systems (DK) 3,8 %
GN Store Nord (DK) 3,8 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 3,6 %
Amadeus IT (ES) 3,1 %
Elekta (SE) 3,0 %
Croda International (GB) 3,0 %
Xylem (US) 2,8 %
Stryker Corp. (US) 2,7 %
Zimmer Biomet (US) 2,6 %

Landsfördelning

USA 19 %
Tyskland 19 %
Danmark 13 %
Sverige 13 %
Schweiz 9 %
Finland 7 %
Spanien 6 %
Norge 5 %
Storbritannien 4 %
Italien 3 %
Nederländerna 1 %
Frankrike 1 %

Valutaexponering

EUR 35 %
USD 20 %
DKK 13 %
SEK 13 %
CHF 9 %
NOK 5 %
GBP 4 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 3,5 %
2019 11,6 %
3 mån 3,0 %
6 mån -7,6 %
1 år 4,3 %
3 år 34,1 %
5 år 57,8 %
10 år 316,8 %
från start (14.9.1998) 354,9 %
från start p.a. 7,8 %

Volatilitet p.a.

3 år 15,0 %
Från start 24,0 %

Sharpe

3 år 0,88
5 år 0,42

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
28.02.2019

Våra fonder