2000+

Beskrivning

2000+ är en global temafond där drivkrafterna för bolagen är lika aktuella idag som år 1998 då fonden startades. Fonden placerar i bolag som i sin verksamhet drar nytta av:

  • växande krav på miljöskydd
  • befolkningsstrukturens förändring
  • informationsteknologi och telekommunikation

Bolag med ovannämnda drivkrafter drar nytta av bl.a global befolkningsökning, ökad köpkraft, den stigande medellivslängden och ökande behov av sjukvård. Efterfrågan på livsmedel och energi ökar, vilket även ställer högre krav på miljövänliga och energieffektiva lösningar.

Fakta om fonden

Fondens värde 119,7 Meur
Antalet andelsägare 439
ISIN (A) FI0008802889
ISIN (B) FI0008802897
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

Lonza Group (CH) 4,2 %
Amadeus IT (ES) 3,9 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 3,7 %
GN Store Nord (DK) 3,4 %
ABB (SE) 3,1 %

5 största länderna

Tyskland 20 %
USA 18 %
Sverige 16 %
Danmark 11 %
Finland 7 %

Avkastning

1 mån 0,0 %
3 mån 6,2 %
6 mån 17,2 %
2018 13,9 %
1 år 12,7 %
3 år 51,7 %
5 år 86,6 %
10 år 220,6 %
15 år 312,8 %
från start (14.9.1998) 409,1 %
från start p.a. 8,5 %
Fondförvaltare

Branschfördelning

Hälsovård 40 %
Industrivaror och -tjänster 28 %
Informationsteknik 13 %
Material 11 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 7 %
Dagligvaror 2 %
Kassa 0 %

10 största innehav

Lonza Group (CH) 4,2 %
Amadeus IT (ES) 3,9 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 3,7 %
GN Store Nord (DK) 3,4 %
ABB (SE) 3,1 %
Aumann (DE) 2,9 %
Croda International (GB) 2,8 %
Vestas Wind Systems (DK) 2,8 %
Xylem (US) 2,7 %
Tomra Systems (NO) 2,7 %

Landsfördelning

Tyskland 20 %
USA 18 %
Sverige 16 %
Danmark 11 %
Finland 7 %
Schweiz 6 %
Spanien 6 %
Norge 5 %
Storbritannien 4 %
Nederländerna 2 %
Italien 2 %
Frankrike 2 %

Valutaexponering

EUR 38 %
USD 18 %
SEK 16 %
DKK 11 %
CHF 6 %
NOK 5 %
GBP 4 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 0,0 %
3 mån 6,2 %
6 mån 17,2 %
2018 13,9 %
1 år 12,7 %
3 år 51,7 %
5 år 86,6 %
10 år 220,6 %
15 år 312,8 %
från start (14.9.1998) 409,1 %
från start p.a. 8,5 %

Volatilitet p.a.

2018 11,5 %
Från start 20,0 %

Portföljens omsättningshastighet

2018 0,26
Från start 0,35

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
30.09.2018

Våra fonder