2000+

Beskrivning

2000+ är en global temafond där drivkrafterna för bolagen är lika aktuella idag som år 1998 då fonden startades. Fonden placerar i bolag som i sin verksamhet drar nytta av:

  • växande krav på miljöskydd
  • befolkningsstrukturens förändring
  • teknologisektorns tillväxtutsikter

Bolag med ovannämnda drivkrafter drar nytta av bl.a global befolkningsökning, ökad köpkraft, den stigande medellivslängden och ökande behov av sjukvård. Efterfrågan på livsmedel och energi ökar, vilket även ställer högre krav på miljövänliga och energieffektiva lösningar.

Fakta om fonden

Fondens värde 141,7 MEUR
Antalet andelsägare 452
ISIN (A) FI0008802889
ISIN (B) FI0008802897
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

Vestas Wind Systems (DK) 6,9 %
Siegfried Holding (CH) 4,7 %
Lonza (CH) 3,6 %
Construcciones (ES) 3,6 %
Carl Zeiss (DE) 3,3 %

5 största länderna

Sverige 18 %
USA 16 %
Danmark 14 %
Schweiz 13 %
Tyskland 13 %

Avkastning

1 mån 4,5 %
3 mån 13,6 %
6 mån 26,3 %
YTD 13,0 %
1 år 13,0 %
3 år 38,7 %
5 år 63,3 %
10 år 187,2 %
från start (14.9.1998) 517,1 %
från start p.a. 8,5 %

Branschfördelning

Hälsovård 46 %
Industrivaror och -tjänster 25 %
Material 12 %
Informationsteknik 10 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 4 %
Dagligvaror 2 %
Kraftlösningar 1 %
Finans 1 %
Kassa 0 %
Kommunikationstjänster 0 %

10 största innehav

Vestas Wind Systems (DK) 6,9 %
Siegfried Holding (CH) 4,7 %
Lonza (CH) 3,6 %
Construcciones (ES) 3,6 %
Carl Zeiss (DE) 3,3 %
Infineon (DE) 3,2 %
Enea (US) 3,2 %
Tomra (NO) 3,0 %
Albemarle (US) 2,8 %
ÅF Poyry (SE) 2,8 %

Landsfördelning

Sverige 18 %
USA 16 %
Danmark 14 %
Schweiz 13 %
Tyskland 13 %
Norge 7 %
Finland 6 %
Storbritannien 4 %
Spanien 4 %
Italien 2 %
Belgien 2 %
Frankrike 1 %

Valutaexponering

EUR 27 %
SEK 18 %
USD 16 %
DKK 14 %
CHF 13 %
NOK 7 %
GBP 4 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 4,5 %
3 mån 13,6 %
6 mån 26,3 %
YTD 13,0 %
1 år 13,0 %
3 år 38,7 %
5 år 63,3 %
10 år 187,2 %
från start (14.9.1998) 517,1 %
från start p.a. 8,5 %

Standardav.

3 år 21,6 %
Från start 24,0 %

Sharpe

3 år 0,72
Från start 0,45

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.12.2020

Våra fonder