2000+

Beskrivning

2000+ är en global temafond där drivkrafterna för bolagen är lika aktuella idag som år 1998 då fonden startades. Fonden placerar i bolag som i sin verksamhet drar nytta av:

  • växande krav på miljöskydd
  • befolkningsstrukturens förändring
  • informationsteknologi och telekommunikation

Bolag med ovannämnda drivkrafter drar nytta av bl.a global befolkningsökning, ökad köpkraft, den stigande medellivslängden och ökande behov av sjukvård. Efterfrågan på livsmedel och energi ökar, vilket även ställer högre krav på miljövänliga och energieffektiva lösningar.

Fakta om fonden

Fondens värde 99,3 Meur
Antalet andelsägare 438
ISIN (A) FI0008802889
ISIN (B) FI0008802897
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

Carl Zeiss Meditec (DE) 4,1 %
Lonza Group (CH) 4,0 %
Vestas Wind Systems (DK) 3,8 %
Elekta (SE) 3,2 %
GN Store Nord (DK) 3,2 %

5 största länderna

Tyskland 20 %
USA 17 %
Sverige 16 %
Danmark 12 %
Finland 7 %

Avkastning

1 mån -7,7 %
3 mån -17,2 %
6 mån -12,1 %
2018 -5,7 %
3 år 11,0 %
5 år 46,3 %
10 år 266,2 %
15 år 218,0 %
från start (14.9.1998) 321,6 %
från start p.a. 7,3 %
Fondförvaltare

Branschfördelning

Hälsovård 43 %
Industrivaror och -tjänster 27 %
Informationsteknik 13 %
Material 11 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 5 %
Dagligvaror 2 %
Kassa 0 %

10 största innehav

Carl Zeiss Meditec (DE) 4,1 %
Lonza Group (CH) 4,0 %
Vestas Wind Systems (DK) 3,8 %
Elekta (SE) 3,2 %
GN Store Nord (DK) 3,2 %
Croda International (GB) 3,2 %
Amadeus IT (ES) 3,2 %
Tomra Systems (NO) 3,0 %
Coloplast (DK) 2,8 %
Xylem (US) 2,7 %

Landsfördelning

Tyskland 20 %
USA 17 %
Sverige 16 %
Danmark 12 %
Finland 7 %
Schweiz 6 %
Spanien 6 %
Norge 5 %
Storbritannien 5 %
Italien 2 %
Nederländerna 2 %
Frankrike 2 %

Valutaexponering

EUR 39 %
USD 17 %
SEK 16 %
DKK 12 %
CHF 6 %
NOK 5 %
GBP 5 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån -7,7 %
3 mån -17,2 %
6 mån -12,1 %
2018 -5,7 %
3 år 11,0 %
5 år 46,3 %
10 år 266,2 %
15 år 218,0 %
från start (14.9.1998) 321,6 %
från start p.a. 7,3 %

Volatilitet p.a.

2018 13,8 %
Från start 20,0 %

Sharpe

1 år -0,97
5 år 0,31

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.12.2018

Våra fonder