Equity Spice

Beskrivning

Fondita Equity Spice investerar i bolag på den finska aktiemarknaden men kryddas även  med placeringar på internationella börser. Fonden kännetecknas av investeringar i bolag med ledande marknadspositioner globalt och starka spelare på den lokala marknaden.

På Helsingforsbörsen hittar vi högteknologiska bolag som i ett tidigt skede valt att leta tillväxt utanför landets gränser. Många av dessa har under de senaste decennierna uppnått ledande marknadspositioner inom sina nischer. Här hittar vi bolag med starka varumärken inom industri, mjukvaruteknologi, hälsovård och konsumtionsrelaterade verksamheter.

Fondita Equity Spice är en aktivt förvaltad fond med 20- 30 innehav för dig som vill investera i globala marknadsledare och lokalt starka aktörer.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 20,7 MEUR
Antalet andelsägare 236
ISIN (A) FI0008802848
ISIN (B) FI0008802855
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Neste 6,5 %
Musti Group 6,1 %
Nokia 5,9 %
UPM-Kymmene 5,6 %
Tokmanni 5,5 %

5 största länderna

Finland 91 %
Danmark 3 %
Sverige 2 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 0,4 % 1,3 %
3 mån 11,1 % 11,7 %
6 mån 23,6 % 18,9 %
YTD 15,9 % 16,3 %
1 år 46,5 % 39,9 %
3 år 36,7 % 40,3 %
5 år 71,3 % 96,7 %
10 år 128,1 % 189,5 %
från start (7.4.1997) 1314,6 % 940,0 %
från start p.a. 11,6 % 10,2 %
(Index = OMXH Cap avkastningsindex)

Branschfördelning

Informationsteknik 25 %
Hälsovård 17 %
Material 12 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 12 %
Industrivaror och -tjänster 10 %
Finans 6 %
Energi 7 %
Kommunikationstjänster 4 %
Kassa 3 %
Dagligvaror 4 %

10 största innehav

Neste 6,5 %
Musti Group 6,1 %
Nokia 5,9 %
UPM-Kymmene 5,6 %
Tokmanni 5,5 %
Kone 5,5 %
Revenio 4,6 %
Terveystalo 4,5 %
Alma Media 4,4 %
Vaisala 4,1 %

Landsfördelning

Finland 91 %
Danmark 3 %
Sverige 2 %

Valutaexponering

EUR 91 %
DKK 3 %
SEK 2 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 0,4 % 1,3 %
3 mån 11,1 % 11,7 %
6 mån 23,6 % 18,9 %
YTD 15,9 % 16,3 %
1 år 46,5 % 39,9 %
3 år 36,7 % 40,3 %
5 år 71,3 % 96,7 %
10 år 128,1 % 189,5 %
från start (7.4.1997) 1314,6 % 940,0 %
från start p.a. 11,6 % 10,2 %
(Index = OMXH Cap avkastningsindex)

Standardav.

3 år 19,5 %
Från start 21,4 %

Sharpe

3 år 0,65
10 år 0,56

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.05.2021

Våra fonder