Equity Spice

Beskrivning

Fondita Equity Spice investerar i bolag på den finska aktiemarknaden men kryddas även  med placeringar på internationella börser. Fonden kännetecknas av investeringar i bolag med ledande marknadspositioner globalt och starka spelare på den lokala marknaden.

På Helsingforsbörsen hittar vi högteknologiska bolag som i ett tidigt skede valt att leta tillväxt utanför landets gränser. Många av dessa har under de senaste decennierna uppnått ledande marknadspositioner inom sina nischer. Här hittar vi bolag med starka varumärken inom industri, mjukvaruteknologi, hälsovård och konsumtionsrelaterade verksamheter.

Fondita Equity Spice är en aktivt förvaltad fond med 20- 30 innehav för dig som vill investera i globala marknadsledare och lokalt starka aktörer.

Fakta om fonden

Fondens värde 15,1 Meur
Antalet andelsägare 237
ISIN (A) FI0008802848
ISIN (B) FI0008802855
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

Kone 7,5 %
Neste 6,4 %
UPM-Kymmene 6,4 %
Terveystalo 5,9 %
Detection Technology 5,0 %

5 största länderna

Finland 87 %
Danmark 3 %
Sverige 3 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 4,7 % 0,8 %
3 mån 5,0 % 3,8 %
6 mån 2,1 % 1,6 %
YTD 17,4 % 16,1 %
1 år 8,4 % 8,6 %
3 år 9,6 % 32,1 %
5 år 43,7 % 66,7 %
10 år 128,7 % 192,0 %
från start (7.4.1997) 870,5 % 641,8 %
från start p.a. 10,6 % 9,3 %
(Index = OMXH Cap avkastningsindex)

Branschfördelning

Informationsteknik 22 %
Industrivaror och -tjänster 12 %
Hälsovård 20 %
Material 15 %
Energi 6 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 3 %
Finans 5 %
Kommunikationstjänster 5 %
Dagligvaror 3 %
Kraftlösningar 3 %
Kassa 6 %

10 största innehav

Kone 7,5 %
Neste 6,4 %
UPM-Kymmene 6,4 %
Terveystalo 5,9 %
Detection Technology 5,0 %
Alma Media 4,6 %
Revenio Group 4,6 %
Nixu 4,6 %
Stora Enso 4,3 %
Gofore 4,2 %

Landsfördelning

Finland 87 %
Danmark 3 %
Sverige 3 %

Valutaexponering

EUR 87 %
SEK 3 %
DKK 3 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 4,7 % 0,8 %
3 mån 5,0 % 3,8 %
6 mån 2,1 % 1,6 %
YTD 17,4 % 16,1 %
1 år 8,4 % 8,6 %
3 år 9,6 % 32,1 %
5 år 43,7 % 66,7 %
10 år 128,7 % 192,0 %
från start (7.4.1997) 870,5 % 641,8 %
från start p.a. 10,6 % 9,3 %
(Index = OMXH Cap avkastningsindex)

Standardav.

3 år 14,0 %
Från start 24,8 %

Sharpe

3 år 0,22
5 år 0,50

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.10.2019

Våra fonder