European Micro Cap

Beskrivning

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Europa med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro.

Fonden investerar i mindre nischbolag med starka marknadspositioner och tydligt fokus på långsiktig tillväxt och värdeskapande för dess ägare. Dessa bolag hittar vi främst inom branscher som industriteknologi, medicinteknik, informationsteknologi och konsumentrelaterade verksamheter. Bland Europas mindre nischaktörer finner vi ett flertal familjeägda bolag med goda tillväxtmöjligheter, sunda balansräkningar och god lönsamhet. Mindre bolag tenderar även att vara föremål för strukturaffärer och förvärvsobjekt, vilket ger ett extra tillskott i avkastningen.

Fondita European Micro Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav för dig som vill investera i Europas minsta kvalitetsbolag i Europa exklusive Norden. Placeringshorisonten är långsiktig.

 

Fakta om fonden

Fondens värde 50,3 Meur
Antalet andelsägare 261
ISIN (A) FI4000242847
ISIN (B) FI4000242854
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

Coltene Holding (CH) 7,5 %
Eckert & Ziegler (DE) 7,0 %
Nedap (NL) 5,9 %
Adesso (DE) 5,7 %
Datagroup (DE) 5,5 %

5 största länderna

Tyskland 58 %
Schweiz 24 %
Nederländerna 10 %
Storbritannien 4 %
Italien 3 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -10,7 % -7,1 %
3 mån -12,7 % -9,1 %
6 mån -12,4 % -6,8 %
2018 -13,7 % -6,1 %
1 år -12,8 % -5,5 %
från start (7.3.2017) 7,2 % 5,8 %
från start p.a. 4,3 % 3,5 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Branschfördelning

Hälsovård 33 %
Informationsteknink 23 %
Industrivaror och -tjänster 21 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 10 %
Dagligvaror 8 %
Material 4 %
Kassa 1 %

10 största innehav

Coltene Holding (CH) 7,5 %
Eckert & Ziegler (DE) 7,0 %
Nedap (NL) 5,9 %
Adesso (DE) 5,7 %
Datagroup (DE) 5,5 %
Dr. Hönle (DE) 5,4 %
Nexus (DE) 4,2 %
Orior (CH) 4,1 %
Hochdorf (CH) 4,1 %
Consort Medical (GB) 3,9 %

Landsfördelning

Tyskland 58 %
Schweiz 24 %
Nederländerna 10 %
Storbritannien 4 %
Italien 3 %
Spanien 1 %
Österrike 1 %
Frankrike 0 %

Valutaexponering

EUR 73 %
CHF 24 %
GBP 4 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -10,7 % -7,1 %
3 mån -12,7 % -9,1 %
6 mån -12,4 % -6,8 %
2018 -13,7 % -6,1 %
1 år -12,8 % -5,5 %
från start (7.3.2017) 7,2 % 5,8 %
från start p.a. 4,3 % 3,5 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatilitet p.a.

2018 15,2 %
Från start 13,1 %

Portföljens omsättningshastighet

2018 0,31
Från start N/A

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.10.2018

Våra fonder