European Micro Cap

Beskrivning

Fondita European Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Europa med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro.

Fonden investerar i mindre nischbolag med starka marknadspositioner och tydligt fokus på långsiktig tillväxt och värdeskapande för dess ägare. Dessa bolag hittar vi främst inom branscher som industriteknologi, medicinteknik, informationsteknologi och konsumentrelaterade verksamheter. Bland Europas mindre nischaktörer finner vi ett flertal familjeägda bolag med goda tillväxtmöjligheter, sunda balansräkningar och god lönsamhet. Mindre bolag tenderar även att vara föremål för strukturaffärer och förvärvsobjekt, vilket ger ett extra tillskott i avkastningen.

Fondita European Micro Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav för dig som vill investera i Europas minsta kvalitetsbolag. Placeringshorisonten är långsiktig.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

 

Fakta om fonden

Fondens värde 37,8 MEUR
Antalet andelsägare 220
ISIN (A) FI4000242847
ISIN (B) FI4000242854
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Steico (DE) 6,5 %
Eckert & Ziegler (DE) 5,6 %
Sdiptech (SE) 5,5 %
Nexus (DE) 5,0 %
Medios (DE) 4,9 %

5 största länderna

Tyskland 55 %
Frankrike 11 %
Schweiz 8 %
Sverige 7 %
Storbritannien 7 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 3,3 % 5,9 %
3 mån 17,2 % 17,8 %
6 mån 26,9 % 32,9 %
YTD 8,8 % 8,9 %
1 år 39,9 % 41,4 %
3 år 21,8 % 35,7 %
från start (7.3.2017) 55,8 % 47,2 %
från start p.a. 11,8 % 10,9 %
(Index = MSCI Europe Micro Cap NR EUR)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 28 %
Hälsovård 26 %
Informationsteknink 24 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 11 %
Kommunikationstjänster 4 %
Material 3 %
Fastigheter 2 %
Kassa 1 %
Kraftlösningar 1 %

10 största innehav

Steico (DE) 6,5 %
Eckert & Ziegler (DE) 5,6 %
Sdiptech (SE) 5,5 %
Nexus (DE) 5,0 %
Medios (DE) 4,9 %
Coltene (CH) 4,6 %
Secunet (DE) 4,4 %
Adesso (DE) 4,4 %
Focus Home (FR) 4,1 %
Musti Group (FI) 4,0 %

Landsfördelning

Tyskland 55 %
Frankrike 11 %
Schweiz 8 %
Sverige 7 %
Storbritannien 7 %
Finland 4 %
Italien 3 %
Nederländerna 2 %
Danmark 1 %
Belgien 0 %

Valutaexponering

EUR 76 %
CHF 8 %
GBP 7 %
SEK 7 %
DKK 1 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 3,3 % 5,9 %
3 mån 17,2 % 17,8 %
6 mån 26,9 % 32,9 %
YTD 8,8 % 8,9 %
1 år 39,9 % 41,4 %
3 år 21,8 % 35,7 %
från start (7.3.2017) 55,8 % 47,2 %
från start p.a. 11,8 % 10,9 %
(Index = MSCI Europe Micro Cap NR EUR)

Standardav.

3 år 21,2 %
Från start 19,6 %

Sharpe

3 år 0,43
Från start 0,67

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
28.02.2021

Våra fonder