European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i östeuropeiska bolags aktier.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 63,7 MEUR
Antalet andelsägare 348
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

All for One Group (DE) 6,1 %
Siegfried Holding (CH) 5,5 %
Reply (IT) 5,4 %
Dermapharm Holding (DE) 5,1 %
Borregaard (NO) 4,8 %

5 största länderna

Tyskland 42 %
Nederländerna 10 %
Schweiz 10 %
Italien 9 %
Sverige 7 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -0,1 % 2,5 %
3 mån 4,3 % 8,1 %
6 mån 15,9 % 15,6 %
YTD 1,4 % 2,8 %
1 år 12,1 % 19,6 %
3 år 7,4 % 22,3 %
5 år 47,6 % 56,8 %
10 år 121,3 % 126,5 %
från start (19.5.2009) 278,0 % 263,0 %
från start p.a. 12,0 % 11,6 %
(Index = STOXX Europe Small 200 NR EUR)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 29 %
Informationsteknik 29 %
Hälsovård 18 %
Material 13 %
Energi 6 %
Kommunikationstjänster 3 %
Fastighet 2 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 1 %
Kassa 0 %

10 största innehav

All for One Group (DE) 6,1 %
Siegfried Holding (CH) 5,5 %
Reply (IT) 5,4 %
Dermapharm Holding (DE) 5,1 %
Borregaard (NO) 4,8 %
Verbio (DE) 4,5 %
IMCD (NL) 4,1 %
Corbion (NL) 4,0 %
Cancom (DE) 3,8 %
Befesa (DE) 3,8 %

Landsfördelning

Tyskland 42 %
Nederländerna 10 %
Schweiz 10 %
Italien 9 %
Sverige 7 %
Spanien 6 %
Norge 5 %
Storbritannien 3 %
Belgien 3 %
Portugal 2 %
Frankrike 2 %
Österrike 1 %

Valutaexponering

EUR 75 %
CHF 10 %
SEK 7 %
NOK 5 %
GBP 3 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -0,1 % 2,5 %
3 mån 4,3 % 8,1 %
6 mån 15,9 % 15,6 %
YTD 1,4 % 2,8 %
1 år 12,1 % 19,6 %
3 år 7,4 % 22,3 %
5 år 47,6 % 56,8 %
10 år 121,3 % 126,5 %
från start (19.5.2009) 278,0 % 263,0 %
från start p.a. 12,0 % 11,6 %
(Index = STOXX Europe Small 200 NR EUR)

Standardav.

3 år 23,7 %
Från start 17,2 %

Sharpe

3 år 0,24
Från start 0,74

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
28.02.2021

Våra fonder