European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i östeuropeiska bolags aktier.

Fakta om fonden

Fondens värde 69,6 MEUR
Antalet andelsägare 349
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

All for One Group (DE) 5,5 %
Reply (IT) 4,9 %
Dermapharm Holding (DE) 4,8 %
Siegfried Holding (CH) 4,6 %
IMCD (NL) 4,2 %

5 största länderna

Tyskland 39 %
Schweiz 12 %
Nederländerna 11 %
Italien 9 %
Sverige 6 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 2,8 % 6,0 %
3 mån 10,2 % 16,6 %
6 mån 21,3 % 23,9 %
YTD -1,0 % 4,6 %
1 år -1,0 % 4,6 %
3 år 3,1 % 15,7 %
5 år 30,8 % 38,9 %
10 år 118,3 % 155,4 %
från start (19.5.2009) 272,8 % 323,5 %
från start p.a. 12,0 % 13,2 %
(Index = MSCI Europe Small Cap NR EUR)

Branschfördelning

Informationsteknik 31 %
Industrivaror och -tjänster 28 %
Hälsovård 22 %
Material 10 %
Energi 4 %
Kommunikationstjänster 3 %
Fastighet 1 %
Kassa 1 %

10 största innehav

All for One Group (DE) 5,5 %
Reply (IT) 4,9 %
Dermapharm Holding (DE) 4,8 %
Siegfried Holding (CH) 4,6 %
IMCD (NL) 4,2 %
Corbion (NL) 4,2 %
Verbio (DE) 3,8 %
Borregaard (NO) 3,8 %
Interpump (IT) 3,6 %
Construcciones (ES) 3,6 %

Landsfördelning

Tyskland 39 %
Schweiz 12 %
Nederländerna 11 %
Italien 9 %
Sverige 6 %
Spanien 5 %
Frankrike 5 %
Norge 4 %
Storbritannien 3 %
Belgien 2 %
Portugal 2 %
Österrike 1 %

Valutaexponering

EUR 74 %
CHF 12 %
SEK 6 %
NOK 4 %
GBP 3 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 2,8 % 6,0 %
3 mån 10,2 % 16,6 %
6 mån 21,3 % 23,9 %
YTD -1,0 % 4,6 %
1 år -1,0 % 4,6 %
3 år 3,1 % 15,7 %
5 år 30,8 % 38,9 %
10 år 118,3 % 155,4 %
från start (19.5.2009) 272,8 % 323,5 %
från start p.a. 12,0 % 13,2 %
(Index = MSCI Europe Small Cap NR EUR)

Standardav.

3 år 26,0 %
Från start 22,8 %

Sharpe

3 år 0,12
Från start 0,62

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.12.2020

Våra fonder