European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i östeuropeiska bolags aktier.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 82,4
Antalet andelsägare 351
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7
SFDR-klassificering Artikel 8

5 största innehav

Verbio (DE) 5,9 %
Dermapharm Holding (DE) 5,6 %
Siegfried Holding (DE) 5,2 %
Reply (IT) 5,2 %
All for One Group (DE) 4,9 %

5 största länderna

Tyskland 35 %
Schweiz 14 %
Sverige 12 %
Nederländerna 9 %
Italien 9 %

Avkastning

1 mån 6,5 %
3 mån 9,0 %
6 mån 18,4 %
YTD 31,8 %
1 år 55,8 %
3 år 53,4 %
5 år 76,7 %
10 år 233,6 %
från start (19.5.2009) 391,2 %
från start p.a. 13,6 %

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 34 %
Informationsteknik 26 %
Hälsovård 19 %
Material 8 %
Energi 6 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 5 %
Fastighet 1 %
Kassa 1 %

10 största innehav

Verbio (DE) 5,9 %
Dermapharm Holding (DE) 5,6 %
Siegfried Holding (DE) 5,2 %
Reply (IT) 5,2 %
All for One Group (DE) 4,9 %
Hexatronic Group AB (SE) 4,7 %
Lagercrantz (SE) 4,2 %
Interpump (IT) 4,1 %
IMCD (NL) 3,9 %
Borregaard (NO) 3,5 %

Landsfördelning

Tyskland 35 %
Schweiz 14 %
Sverige 12 %
Nederländerna 9 %
Italien 9 %
Spanien 4 %
Frankrike 4 %
Norge 4 %
Storbritannien 2 %
Belgien 2 %
Portugal 1 %
Österrike 1 %

Valutaexponering

EUR 67 %
CHF 14 %
SEK 12 %
NOK 4 %
GBP 2 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 6,5 %
3 mån 9,0 %
6 mån 18,4 %
YTD 31,8 %
1 år 55,8 %
3 år 53,4 %
5 år 76,7 %
10 år 233,6 %
från start (19.5.2009) 391,2 %
från start p.a. 13,6 %

Standardav.

3 år 23,6 %
Från start 17,1 %

Sharpe

3 år 0,74
Från start 0,83

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.10.2021

Våra fonder