European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i nordiska eller östeuropeiska bolags aktier.

Fakta om fonden

Fondens värde 76,2 Meur
Antalet andelsägare 414
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Carl Zeiss Meditec (DE) 5,6 %
IMCD (NL) 5,4 %
TKH Group (NL) 4,8 %
CTS Eventim (DE) 4,7 %
SAF-Holland (DE) 4,6 %

5 största länderna

Tyskland 45 %
Nederländerna 17 %
Schweiz 9 %
Spanien 8 %
Storbritannien 6 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -7,6 % -5,1 %
3 mån -18,8 % -13,8 %
6 mån -20,0 % -14,2 %
2018 -21,6 % -12,9 %
3 år 0,5 % 3,4 %
5 år 21,5 % 25,5 %
från start (19.5.2009) 183,6 % 158,1 %
från start p.a. 11,4 % 10,4 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 47 %
Hälsovård 17 %
Informationsteknink 10 %
Kommunikationstjänster 9 %
Material 5 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 5 %
Energi 3 %
Finans 2 %
Fastighet 2 %
Kassa 1 %

10 största innehav

Carl Zeiss Meditec (DE) 5,6 %
IMCD (NL) 5,4 %
TKH Group (NL) 4,8 %
CTS Eventim (DE) 4,7 %
SAF-Holland (DE) 4,6 %
MTU Aero (DE) 4,4 %
Jenoptik (DE) 4,2 %
All For One Steeb (DE) 4,2 %
Construcciones (ES) 4,0 %
Interpump Group (IT) 4,0 %

Landsfördelning

Tyskland 45 %
Nederländerna 17 %
Schweiz 9 %
Spanien 8 %
Storbritannien 6 %
Portugal 5 %
Italien 4 %
Frankrike 3 %
Österrike 3 %

Valutaexponering

EUR 84 %
CHF 9 %
GBP 6 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -7,6 % -5,1 %
3 mån -18,8 % -13,8 %
6 mån -20,0 % -14,2 %
2018 -21,6 % -12,9 %
3 år 0,5 % 3,4 %
5 år 21,5 % 25,5 %
från start (19.5.2009) 183,6 % 158,1 %
från start p.a. 11,4 % 10,4 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Volatilitet p.a.

2018 14,6 %
Från start 17,6 %

Sharpe

1 år -2,25
5 år 0,03

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.12.2018

Våra fonder