European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i nordiska eller östeuropeiska bolags aktier.

Fakta om fonden

Fondens värde 84,1 Meur
Antalet andelsägare 387
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Strooer (DE) 5,6 %
MTU Aero (DE) 5,6 %
CTS Eventim (DE) 5,5 %
Dermapharm Holding (DE) 5,4 %
Siegfried Holdning (CH) 5,0 %

5 största länderna

Tyskland 37 %
Schweiz 16 %
Nederländerna 11 %
Spanien 10 %
Italien 6 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 1,4 % 1,9 %
3 mån 0,0 % 3,1 %
6 mån -2,3 % 2,1 %
YTD 23,4 % 20,6 %
1 år 9,2 % 11,9 %
3 år 25,9 % 32,3 %
5 år 52,2 % 50,5 %
10 år 199,9 % 167,9 %
från start (19.5.2009) 249,9 % 211,2 %
från start p.a. 12,7 % 11,5 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 40 %
Hälsovård 22 %
Informationsteknik 18 %
Kommunikationstjänster 11 %
Material 5 %
Finans 2 %
Fastighet 2 %
Kassa 0 %

10 största innehav

Strooer (DE) 5,6 %
MTU Aero (DE) 5,6 %
CTS Eventim (DE) 5,5 %
Dermapharm Holding (DE) 5,4 %
Siegfried Holdning (CH) 5,0 %
Construcciones (ES) 4,6 %
Straumann (DE) 4,0 %
All for One Steeb (DE) 3,5 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 3,5 %
IMCD (NL) 3,4 %

Landsfördelning

Tyskland 37 %
Schweiz 16 %
Nederländerna 11 %
Spanien 10 %
Italien 6 %
Portugal 5 %
Storbritannien 4 %
Frankrike 4 %
Österrike 3 %
Belgien 4 %

Valutaexponering

EUR 80 %
CHF 16 %
GBP 4 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 1,4 % 1,9 %
3 mån 0,0 % 3,1 %
6 mån -2,3 % 2,1 %
YTD 23,4 % 20,6 %
1 år 9,2 % 11,9 %
3 år 25,9 % 32,3 %
5 år 52,2 % 50,5 %
10 år 199,9 % 167,9 %
från start (19.5.2009) 249,9 % 211,2 %
från start p.a. 12,7 % 11,5 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Standardav.

3 år 15,5 %
Från start 20,8 %

Sharpe

3 år 0,61
Från start 0,62

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.10.2019

Våra fonder