European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i nordiska eller östeuropeiska bolags aktier.

Fakta om fonden

Fondens värde 88,3 Meur
Antalet andelsägare 388
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Dermapharm Holding (DE) 5,5 %
Siegfried Holdning (CH) 5,4 %
CTS Eventim (DE) 5,3 %
MTU Aero (DE) 5,2 %
Strooer (DE) 5,1 %

5 största länderna

Tyskland 36 %
Schweiz 17 %
Nederländerna 10 %
Spanien 9 %
Italien 7 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 2,7 % 3,1 %
3 mån 9,2 % 9,0 %
6 mån 9,8 % 10,7 %
YTD 32,8 % 29,1 %
1 år 32,8 % 29,1 %
3 år 27,3 % 32,8 %
5 år 58,5 % 54,4 %
10 år 196,6 % 167,1 %
från start (19.5.2009) 276,6 % 233,1 %
från start p.a. 13,3 % 12,0 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 38 %
Hälsovård 23 %
Informationsteknik 19 %
Kommunikationstjänster 10 %
Material 6 %
Fastighet 2 %
Finans 2 %
Kassa 0 %

10 största innehav

Dermapharm Holding (DE) 5,5 %
Siegfried Holdning (CH) 5,4 %
CTS Eventim (DE) 5,3 %
MTU Aero (DE) 5,2 %
Strooer (DE) 5,1 %
Construcciones (ES) 4,3 %
Straumann (DE) 4,0 %
All for One Group (DE) 3,7 %
Barco (BE) 3,6 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 3,6 %

Landsfördelning

Tyskland 36 %
Schweiz 17 %
Nederländerna 10 %
Spanien 9 %
Italien 7 %
Portugal 5 %
Frankrike 5 %
Storbritannien 4 %
Belgien 4 %
Österrike 4 %

Valutaexponering

EUR 79 %
CHF 17 %
GBP 4 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 2,7 % 3,1 %
3 mån 9,2 % 9,0 %
6 mån 9,8 % 10,7 %
YTD 32,8 % 29,1 %
1 år 32,8 % 29,1 %
3 år 27,3 % 32,8 %
5 år 58,5 % 54,4 %
10 år 196,6 % 167,1 %
från start (19.5.2009) 276,6 % 233,1 %
från start p.a. 13,3 % 12,0 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Standardav.

3 år 15,4 %
Från start 20,7 %

Sharpe

3 år 0,77
Från start 0,66

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.12.2019

Våra fonder