European Small Cap

Beskrivning

Fondita European Small Cap är en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro.

Fonden placerar i mindre nischbolag med stark marknadsposition. Fonden har en bred branschfördelning med investeringar i t.ex. medicinteknologi och konsument- och industrirelaterad verksamhet. Inom dessa branscher hittar vi bolag som via goda tillväxtutsikter kan skapa mervärde för sina ägare. Små och medelstora kvalitetsbolag är också attraktiva uppköpsobjekt.

Fonden placerar inte i nordiska eller östeuropeiska bolags aktier.

Fakta om fonden

Fondens värde 82,5 Meur
Antalet andelsägare 399
ISIN (A) FI0008814686
ISIN (B) FI0008814694
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

MTU Aero (DE) 6,1 %
Strooer (DE) 5,9 %
CTS Eventim (DE) 5,5 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 5,4 %
Siegfried Holdning (CH) 5,0 %

5 största länderna

Tyskland 40 %
Schweiz 17 %
Nederländerna 12 %
Spanien 7 %
Italien 7 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -3,9 % -1,9 %
3 mån 3,5 % 3,1 %
6 mån 4,1 % 2,5 %
YTD 18,6 % 14,8 %
1 år -5,4 % -2,4 %
3 år 20,9 % 24,0 %
5 år 41,3 % 39,3 %
10 år 203,1 % 159,3 %
från start (19.5.2009) 236,4 % 196,3 %
från start p.a. 12,5 % 11,1 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 45 %
Hälsovård 21 %
Informationsteknik 14 %
Kommunikationstjänster 11 %
Material 5 %
Finans 2 %
Fastighet 2 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 1 %
Energi 1 %
Kassa 0 %

10 största innehav

MTU Aero (DE) 6,1 %
Strooer (DE) 5,9 %
CTS Eventim (DE) 5,5 %
Carl Zeiss Meditec (DE) 5,4 %
Siegfried Holdning (CH) 5,0 %
Dermapharm Holding (DE) 5,0 %
Construcciones (ES) 4,5 %
dormakaba (CH) 4,2 %
TKH Group (NL) 4,1 %
Interpump 4,0 %

Landsfördelning

Tyskland 40 %
Schweiz 17 %
Nederländerna 12 %
Spanien 7 %
Italien 7 %
Portugal 4 %
Storbritannien 4 %
Frankrike 4 %
Österrike 3 %
Belgien 2 %

Valutaexponering

EUR 79 %
CHF 17 %
GBP 4 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -3,9 % -1,9 %
3 mån 3,5 % 3,1 %
6 mån 4,1 % 2,5 %
YTD 18,6 % 14,8 %
1 år -5,4 % -2,4 %
3 år 20,9 % 24,0 %
5 år 41,3 % 39,3 %
10 år 203,1 % 159,3 %
från start (19.5.2009) 236,4 % 196,3 %
från start p.a. 12,5 % 11,1 %
(Index = Stoxx Small 200 TR Index)

Standardav.

3 år 15,6 %
Från start 20,9 %

Sharpe

3 år 0,42
5 år 0,23

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.08.2019

Våra fonder