Healthcare

Beskrivning

Fondita Healthcare är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande. Fondens tillväxt drivs av en åldrande befolkning, ökad välfärd (egendom och levnadsstandard), teknisk utveckling, klimat- och miljöförändringar samt hälsovårdssektorns låga priselasticitet. 

Fondita Healthcare är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav. Fonden riktar sig främst mot långsiktiga placerare. Fonden undviker att investera i förlustbringande bioteknikföretag. 

I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed. 

Fakta om fonden

Fondens värde 40,3 Meur
Antalet andelsägare 134
ISIN (A) FI4000321088
ISIN (B) FI4000321096
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

Elekta 4,5 %
Stryker 4,2 %
Dentsply Sirona 4,2 %
Royal Philips 4,1 %
Siegfried Holding 4,1 %

5 största länderna

USA 26 %
Tyskland 18 %
Schweiz 17 %
Danmark 14 %
Sverige 13 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 4,1 % 4,5 %
3 mån 4,5 % 0,1 %
YTD 2019 22,4 % 10,2 %
6 mån 22,4 % 10,2 %
1 år 10,3 % 13,6 %
från start (14.6.2018) 9,0 % 11,5 %
(Index = MSCI World Health Care Net TR index)
Fondförvaltare

Branschfördelning

Hälsovård 96 %
Informationsteknik 3 %
Kassa 1 %

10 största innehav

Elekta 4,5 %
Stryker 4,2 %
Dentsply Sirona 4,2 %
Royal Philips 4,1 %
Siegfried Holding 4,1 %
Medtronic 4,1 %
GN Store Nord 3,9 %
Siemens Healthineers 3,9 %
Coloplast 3,8 %
Össur 3,7 %

Landsfördelning

USA 26 %
Tyskland 18 %
Schweiz 17 %
Danmark 14 %
Sverige 13 %
Finland 6 %
Nederländerna 4 %

Valutaexponering

EUR 28 %
USD 26 %
CHF 18 %
DKK 14 %
SEK 13 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 4,1 % 4,5 %
3 mån 4,5 % 0,1 %
YTD 2019 22,4 % 10,2 %
6 mån 22,4 % 10,2 %
1 år 10,3 % 13,6 %
från start (14.6.2018) 9,0 % 11,5 %
(Index = MSCI World Health Care Net TR index)

Volatilitet p.a.

från start (14.6.2018) 16,0 %

Sharpe

1 år N/A
5 år N/A

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
30.06.2019

Våra fonder