Healthcare

Beskrivning

Fondita Healthcare är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande. Fondens tillväxt drivs av en åldrande befolkning, ökad välfärd (egendom och levnadsstandard), teknisk utveckling, klimat- och miljöförändringar samt hälsovårdssektorns låga priselasticitet. 

Fondita Healthcare är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav. Fonden riktar sig främst mot långsiktiga placerare. Fonden undviker att investera i förlustbringande bioteknikföretag. 

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 92,9
Antalet andelsägare 265
ISIN (A) FI4000321088
ISIN (B) FI4000321096
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7
SFDR-klassificering Artikel 8

5 största innehav

Siegfried Holding (CH) 5,5 %
Straumann (CH) 4,7 %
Medicover (SE) 4,1 %
Lonza Group (CH) 3,9 %
Novo Nordisk A/S (DK 3,7 %

5 största länderna

Schweiz 25 %
USA 19 %
Tyskland 16 %
Danmark 13 %
Sverige 11 %

Avkastning

1 mån 6,1 %
3 mån 8,9 %
6 mån 10,6 %
YTD 29,8 %
1 år 29,8 %
3 år 101,2 %
från start (14.6.2018) 79,1 %
från start p.a. 17,9 %
Fondförvaltare

Branschfördelning

Hälsovård 99 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 2 %
Kassa 1 %

10 största innehav

Siegfried Holding (CH) 5,5 %
Straumann (CH) 4,7 %
Medicover (SE) 4,1 %
Lonza Group (CH) 3,9 %
Novo Nordisk A/S (DK 3,7 %
Astra Zeneca (SE) 3,5 %
Siemens Healthineers (GB) 3,5 %
Eli Lilly (US) 3,4 %
Carl Zeiss (DE) 3,2 %
Smith & Nephew (GB) 3,0 %

Landsfördelning

Schweiz 25 %
USA 19 %
Tyskland 16 %
Danmark 13 %
Sverige 11 %
Finland 5 %
Storbritannien 3 %
Spanien 3 %
Nederländerna 3 %
Beligien 1 %
Kassa 2 %

Valutaexponering

EUR 27 %
CHF 25 %
USD 19 %
SEK 11 %
DKK 13 %
GBP 3 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 6,1 %
3 mån 8,9 %
6 mån 10,6 %
YTD 29,8 %
1 år 29,8 %
från start (14.6.2018) 79,1 %
från start p.a. 17,9 %

Standardav.

3 år 15,29 %
från start (14.6.2018) 15,85 %

Sharpe

3 år 1,64
Från start 1,18

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.12.2021

Våra fonder