Healthcare

Beskrivning

Fondita Healthcare är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande. Fondens tillväxt drivs av en åldrande befolkning, ökad välfärd (egendom och levnadsstandard), teknisk utveckling, klimat- och miljöförändringar samt hälsovårdssektorns låga priselasticitet. 

Fondita Healthcare är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav. Fonden riktar sig främst mot långsiktiga placerare. Fonden undviker att investera i förlustbringande bioteknikföretag. 

I Fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser samt bolagens förvaltningssed. 

Fakta om fonden

Fondens värde 30,2 Meur
Antalet andelsägare 117
ISIN (A) FI4000321088
ISIN (B) FI4000321096
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

GN Store Nord (DK) 5,0 %
Stryker (US) 4,6 %
Medtronic (US) 4,5 %
Coloplast (DK) 4,2 %
Zimmer Biomet (US) 4,1 %

5 största länderna

USA 27 %
Schweiz 20 %
Tyskland 19 %
Danmark 12 %
Sverige 10 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 4,0 % 2,8 %
3 mån 4,6 % -2,0 %
6 mån -5,0 % 1,2 %
från start (14.6.2018) -0,3 % 8,9 %
(Index = MSCI World Health Care Net TR index)
Fondförvaltare

Branschfördelning

Hälsovård 94 %
Kassa 4 %
Informationsteknik 3 %

10 största innehav

GN Store Nord (DK) 5,0 %
Stryker (US) 4,6 %
Medtronic (US) 4,5 %
Coloplast (DK) 4,2 %
Zimmer Biomet (US) 4,1 %
Elekta (SE) 4,0 %
Straumann Holding (CH) 3,9 %
Varian Medical Systems (US) 3,8 %
Siemens Healthineers (DE) 3,8 %
Royal Philips (NL) 3,8 %

Landsfördelning

USA 27 %
Schweiz 20 %
Tyskland 19 %
Danmark 12 %
Sverige 10 %
Finland 5 %
Nederländerna 4 %

Valutaexponering

EUR 29 %
USD 27 %
CHF 19 %
DKK 12 %
SEK 10 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 4,0 % 2,8 %
3 mån 4,6 % -2,0 %
6 mån -5,0 % 1,2 %
från start (14.6.2018) -0,3 % 8,9 %
(Index = MSCI World Health Care Net TR index)

Volatilitet p.a.

från start (14.6.2018) 15,1 %

Sharpe

1 år N/A
5 år N/A

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
28.2.2019

Våra fonder