Nordic Micro Cap

Beskrivning

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Norden med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro och som driver etablerad verksamhet och besitter värdeskapande traditioner. 

På den Nordiska småbolagsmarknaden hittar vi intressanta kvalitetsbolag med verksamhet på hemmaplan och ute i världen. Bolagen är ofta specialister i en nisch med en stark marknadsposition, har stark balansräkning, god lönsamhet och en stark ägare i bakgrunden. Vi finner intressanta bolag i spektret av tillverkande industri, teknologi, konsumtionsrelaterade verksamheter och medicinteknik. Placeringshorisonten är långsiktig.

Fondita Nordic Micro Cap är en koncentrerad fond med ca 40 innehav och avviker kraftigt från index, med en hög s.k. ”active share”.

Fakta om fonden

Fondens värde 131,7 MEUR
Antalet andelsägare 409
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

Enad Global 7 (SE) 4,9 %
Hexatronic Group (SE) 4,8 %
Swedencare (SE) 4,3 %
Cavotec (SE) 4,0 %
Proact IT (SE) 3,9 %

5 största länderna

Sverige 59 %
Finland 32 %
Norge 6 %
Danmark 1 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 16,0 % 7,1 %
3 mån 28,3 % 16,3 %
6 mån 47,4 % 33,3 %
YTD 31,3 % 21,5 %
1 år 31,3 % 21,5 %
3 år 38,2 % 52,8 %
5 år 54,2 % 90,8 %
10 år 193,9 % 211,0 %
från start (29.8.2006) 337,3 % 259,2 %
från start p.a. 10,8 % 9,3 %
(Index = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 36 %
Hälsovård 18 %
Informationsteknik 17 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 14 %
Kommunikationstjänster 6 %
Dagligvaror 5 %
Kassa 2 %
Kraftlösningar 1 %
Material 1 %

10 största innehav

Enad Global 7 (SE) 4,9 %
Hexatronic Group (SE) 4,8 %
Swedencare (SE) 4,3 %
Cavotec (SE) 4,0 %
Proact IT (SE) 3,9 %
Olvi (FI) 3,7 %
Boozt (SE) 3,5 %
Concentric (SE) 3,5 %
Enea (SE) 3,5 %
Pihlajalinna (FI) 3,4 %

Landsfördelning

Sverige 59 %
Finland 32 %
Norge 6 %
Danmark 1 %

Valutaexponering

SEK 59 %
EUR 32 %
NOK 6 %
DKK 1 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 16,0 % 7,1 %
3 mån 28,3 % 16,3 %
6 mån 47,4 % 33,3 %
YTD 31,3 % 21,5 %
1 år 31,3 % 21,5 %
3 år 38,2 % 52,8 %
5 år 54,2 % 90,8 %
10 år 193,9 % 211,0 %
från start (29.8.2006) 337,3 % 259,2 %
från start p.a. 10,8 % 9,3 %
(Index = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Standardav.

3 år 23,6 %
Från start 21,5 %

Sharpe

3 år 0,66
Från start 0,58

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.12.2020

Våra fonder