Nordic Micro Cap

Beskrivning

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Norden med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro och som driver etablerad verksamhet och besitter värdeskapande traditioner. 

På den Nordiska småbolagsmarknaden hittar vi intressanta kvalitetsbolag med verksamhet på hemmaplan och ute i världen. Bolagen är ofta specialister i en nisch med en stark marknadsposition, har stark balansräkning, god lönsamhet och en stark ägare i bakgrunden. Vi finner intressanta bolag i spektret av tillverkande industri, teknologi, konsumtionsrelaterade verksamheter och medicinteknik. Placeringshorisonten är långsiktig.

Fondita Nordic Micro Cap är en koncentrerad fond med ca 40 innehav och avviker kraftigt från index, med en hög s.k. ”active share”.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 157,5 MEUR
Antalet andelsägare 416
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Hexatronic Group (SE) 6,2 %
Swedencare (SE) 5,4 %
Cavotec (SE) 4,1 %
Sdiptech (SE) 3,9 %
Detection Technology (FI) 3,9 %

5 största länderna

Sverige 58 %
Finland 32 %
Norge 7 %
Danmark 2 %

Avkastning

1 mån -1,1 %
3 mån 11,9 %
6 mån 34,0 %
YTD 15,5 %
1 år 76,3 %
3 år 56,2 %
5 år 86,0 %
10 år 219,7 %
från start (29.8.2006) 405,0 %
från start p.a. 11,6 %

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 35 %
Informationsteknik 19 %
Hälsovård 18 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 13 %
Kommunikationstjänster 5 %
Dagligvaror 5 %
Kassa 2 %
Material 2 %
Energi 1 %

10 största innehav

Hexatronic Group (SE) 6,2 %
Swedencare (SE) 5,4 %
Cavotec (SE) 4,1 %
Sdiptech (SE) 3,9 %
Detection Technology (FI) 3,9 %
Enea (SE) 3,4 %
Enad Global 7 (SE) 3,4 %
Robit (FI) 3,3 %
Olvi (FI) 3,3 %
Pihlajalinna (FI) 3,3 %

Landsfördelning

Sverige 58 %
Finland 32 %
Norge 7 %
Danmark 2 %

Valutaexponering

SEK 58 %
EUR 32 %
NOK 7 %
DKK 2 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån -1,1 %
3 mån 11,9 %
6 mån 34,0 %
YTD 15,5 %
1 år 76,3 %
3 år 56,2 %
5 år 86,0 %
10 år 219,7 %
från start (29.8.2006) 405,0 %
från start p.a. 11,6 %

Standardav.

3 år 25,8 %
Från start 21,0 %

Sharpe

3 år 0,72
Från start 0,59

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.05.2021

Våra fonder