Nordic Micro Cap

Beskrivning

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Norden med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro och som driver etablerad verksamhet och besitter värdeskapande traditioner. 

På den Nordiska småbolagsmarknaden hittar vi intressanta kvalitetsbolag med verksamhet på hemmaplan och ute i världen. Bolagen är ofta specialister i en nisch med en stark marknadsposition, har stark balansräkning, god lönsamhet och en stark ägare i bakgrunden. Vi finner intressanta bolag i spektret av tillverkande industri, teknologi, konsumtionsrelaterade verksamheter och medicinteknik. Placeringshorisonten är långsiktig.

Fondita Nordic Micro Cap är en koncentrerad fond med ca 40 innehav och avviker kraftigt från index, med en hög s.k. ”active share”.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 160,8 MEUR
Antalet andelsägare 409
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Swedencare (SE) 5,8 %
Hexatronic Group (SE) 5,3 %
Detection Technology (FI) 4,2 %
Sdiptech (SE) 4,0 %
Cavotec (SE) 3,8 %

5 största länderna

Sverige 54 %
Finland 35 %
Norge 7 %
Danmark 2 %

Avkastning

1 mån 2,9 %
3 mån 7,4 %
6 mån 20,2 %
YTD 24,0 %
1 år 57,6 %
3 år 77,8 %
5 år 85,0 %
10 år 340,1 %
från start (29.8.2006) 442,2 %
från start p.a. 11,9 %

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 37 %
Hälsovård 17 %
Informationsteknik 19 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 15 %
Kommunikationstjänster 3 %
Dagligvaror 5 %
Kassa 2 %
Material 2 %

10 största innehav

Swedencare (SE) 5,8 %
Hexatronic Group (SE) 5,3 %
Detection Technology (FI) 4,2 %
Sdiptech (SE) 4,0 %
Cavotec (SE) 3,8 %
Pihlajalinna (FI) 3,7 %
Enea (SE) 3,5 %
Concentric (SE) 3,3 %
Olvi (FI) 3,2 %
Robit (FI) 3,2 %

Landsfördelning

Sverige 54 %
Finland 35 %
Norge 7 %
Danmark 2 %

Valutaexponering

SEK 54 %
EUR 35 %
NOK 7 %
DKK 2 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 2,9 %
3 mån 7,4 %
6 mån 20,2 %
YTD 24,0 %
1 år 57,6 %
3 år 77,8 %
5 år 85,0 %
10 år 340,1 %
från start (29.8.2006) 442,2 %
från start p.a. 11,9 %

Standardav.

3 år 25,7 %
Från start 21,0 %

Sharpe

3 år 0,90
Från start 0,60

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.08.2021

Våra fonder