Nordic Micro Cap

Beskrivning

Fondita Nordic Micro Cap är en aktiefond som investerar i små kvalitetsbolag i Norden med ett börsvärde om högst 800 miljoner euro och som driver etablerad verksamhet och besitter värdeskapande traditioner. 

På den Nordiska småbolagsmarknaden hittar vi intressanta kvalitetsbolag med verksamhet på hemmaplan och ute i världen. Bolagen är ofta specialister i en nisch med en stark marknadsposition, har stark balansräkning, god lönsamhet och en stark ägare i bakgrunden. Vi finner intressanta bolag i spektret av tillverkande industri, teknologi, konsumtionsrelaterade verksamheter och medicinteknik. Placeringshorisonten är långsiktig.

Fondita Nordic Micro Cap är en koncentrerad fond med drygt 30 innehav och avviker kraftigt från index, med en hög s.k. ”active share”.

Fakta om fonden

Fondens värde 127,6 Meur
Antalet andelsägare 485
ISIN (A) FI0008810932
ISIN (B) FI0008810940
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 5/7

5 största innehav

Hexatronic Group (SE) 7,9 %
Data Respons (NO) 6,6 %
Pihlajalinna (FI) 4,7 %
Olvi (FI) 4,3 %
Caverion (FI) 4,0 %

5 största länderna

Sverige 50 %
Finland 34 %
Norge 12 %
Danmark 2 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 2,8 % 3,0 %
2019 9,8 % 11,0 %
3 mån 3,8 % 4,3 %
6 mån -10,3 % -3,0 %
1 år -12,6 % 4,4 %
3 år 6,1 % 37,4 %
5 år 24,1 % 61,6 %
10 år 377,8 % 404,1 %
från start (29.8.2006) 173,8 % 144,0 %
från start p.a. 8,4 % 7,4 %
(Index = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 33 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 21 %
Hälsovård 18 %
Informationsteknik 18 %
Dagligvaror 6 %
Kassa 2 %
Material 2 %
Finans 2 %

10 största innehav

Hexatronic Group (SE) 7,9 %
Data Respons (NO) 6,6 %
Pihlajalinna (FI) 4,7 %
Olvi (FI) 4,3 %
Caverion (FI) 4,0 %
Nederman Holding (SE) 4,0 %
Ambea (SE) 3,8 %
Kamux (FI) 3,6 %
Oriola (FI) 3,6 %
Detection Technology (SE) 3,5 %

Landsfördelning

Sverige 50 %
Finland 34 %
Norge 12 %
Danmark 2 %

Valutaexponering

SEK 50 %
EUR 34 %
NOK 12 %
DKK 2 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 2,8 % 3,0 %
2019 9,8 % 11,0 %
3 mån 3,8 % 4,3 %
6 mån -10,3 % -3,0 %
1 år -12,6 % 4,4 %
3 år 6,1 % 37,4 %
5 år 24,1 % 61,6 %
10 år 377,8 % 404,1 %
från start (29.8.2006) 173,8 % 144,0 %
från start p.a. 8,4 % 7,4 %
(Index = Carnegie Small CSX Nordic Return)

Volatilitet p.a.

3 år 14,8 %
Från start 20,6 %

Sharpe

3 år 0,23
Från start 0,41

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
28.2.2019

Våra fonder