Nordic Small Cap

Beskrivning

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som investerar i kvalitetsbolag med långa traditioner i Norden och med ett marknadsvärde om högst 3 miljarder euro. 

På den Nordiska marknaden hittar vi ett flertal intressanta kvalitetsbolag med lokal och global exponering. Bolagen är ofta marknadsledare i sin nisch, besitter en god lönsamhet, stark balansräkning och har ofta en inflytelserik ägare i bakgrunden. Bolagen är verksamma i ett brett spektrum av affärsverksamhet, från medicinteknik, tillverkande industri, mjukvaruteknologi och konsument.

Fondita Nordic Small Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 40 innehav och en bred geografisk exponering.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 181,3
Antalet andelsägare 452
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7
SFDR-klassificering Artikel 8

5 största innehav

Embracer (SE) 5,8 %
Borregaard (NO) 3,9 %
Afry (SE) 3,7 %
Hexatronic Group (SE) 3,6 %
Terveystalo (FI) 3,6 %

5 största länderna

Sverige 50 %
Finland 25 %
Norge 21 %
Danmark 2 %

Avkastning

1 mån 4,4 %
3 mån -4,8 %
6 mån -3,3 %
YTD 11,3 %
1 år 31,5 %
3 år 67,4 %
5 år 81,4 %
10 år 247,3 %
från start (10.9.1997) 1481,8 %
från start p.a. 12,1 %

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 29 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 17 %
Hälsovård 13 %
Informationsteknik 11 %
Kommunikationstjänster 9 %
Material 9 %
Dagligvaror 6 %
Kassa 3 %
Finans 2 %
Kraftlösningar 2 %

10 största innehav

Embracer (SE) 5,8 %
Borregaard (NO) 3,9 %
Afry (SE) 3,7 %
Hexatronic Group (SE) 3,6 %
Terveystalo (FI) 3,6 %
Lagercrantz (SE) 3,5 %
AAK (SE) 3,4 %
Sanoma (FI) 3,2 %
Fenix Outdoor (FI) 3,2 %
Uponor (FI) 3,0 %

Landsfördelning

Sverige 50 %
Finland 25 %
Norge 21 %
Danmark 2 %

Valutaexponering

SEK 50 %
EUR 25 %
NOK 21 %
DKK 2 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 4,4 %
3 mån -4,8 %
6 mån -3,3 %
YTD 11,3 %
1 år 31,5 %
3 år 67,4 %
5 år 81,4 %
10 år 247,3 %
från start (10.9.1997) 1481,8 %
från start p.a. 12,1 %

Standardav.

3 år 24,3 %
Från start 22,9 %

Sharpe

3 år 0,85
10 år 0,78

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.10.2021

Våra fonder