Nordic Small Cap

Beskrivning

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som investerar i kvalitetsbolag med långa traditioner i Norden och med ett marknadsvärde om högst 3 miljarder euro. 

På den Nordiska marknaden hittar vi ett flertal intressanta kvalitetsbolag med lokal och global exponering. Bolagen är ofta marknadsledare i sin nisch, besitter en god lönsamhet, stark balansräkning och har ofta en inflytelserik ägare i bakgrunden. Bolagen är verksamma i ett brett spektrum av affärsverksamhet, från medicinteknik, tillverkande industri, mjukvaruteknologi och konsument.

Fondita Nordic Small Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav och en bred geografisk exponering.

Fakta om fonden

Fondens värde 167,7 Meur
Antalet andelsägare 490
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Elekta (SE) 5,0 %
Caverion (FI) 4,9 %
Amer Sports (FI) 4,1 %
DNA (FI) 3,7 %
Evolution Gaming (SE) 3,5 %

5 största länderna

Sverige 44 %
Finland 35 %
Norge 15 %
Danmark 4 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -9,1 % -6,7 %
3 mån -11,3 % -6,7 %
6 mån -7,4 % -1,0 %
2018 -6,4 % -1,3 %
1 år -8,2 % -4,1 %
3 år 20,0 % 23,0 %
5 år 43,1 % 51,2 %
10 år 305,1 % 205,3 %
15 år 432,2 % 272,4 %
från start (10.9.1997) 847,2 % 278,1 %
från start p.a. 11,2 % 6,5 %
(Index = Carnegie Small CSX Nordic P)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 29 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 25 %
Hälsovård 12 %
Kommunikationstjänster 9 %
Dagligvaror 7 %
Informationsteknik 7 %
Material 5 %
Finans 3 %
Kassa 2 %

10 största innehav

Elekta (SE) 5,0 %
Caverion (FI) 4,9 %
Amer Sports (FI) 4,1 %
DNA (FI) 3,7 %
Evolution Gaming (SE) 3,5 %
Tokmanni Group (FI) 3,4 %
Lassila & Tikanoja (FI) 3,4 %
Konecranes (FI) 3,4 %
Metsä Board (FI) 3,4 %
I.A.R. Systems Group (SE) 3,3 %

Landsfördelning

Sverige 44 %
Finland 35 %
Norge 15 %
Danmark 4 %

Valutaexponering

SEK 44 %
EUR 35 %
NOK 15 %
DKK 4 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -9,1 % -6,7 %
3 mån -11,3 % -6,7 %
6 mån -7,4 % -1,0 %
2018 -6,4 % -1,3 %
1 år -8,2 % -4,1 %
3 år 20,0 % 23,0 %
5 år 43,1 % 51,2 %
10 år 305,1 % 205,3 %
15 år 432,2 % 272,4 %
från start (10.9.1997) 847,2 % 278,1 %
från start p.a. 11,2 % 6,5 %
(Index = Carnegie Small CSX Nordic P)

Volatilitet p.a.

2018 13,7 %
Från start 19,5 %

Portföljens omsättningshastighet

2018 0,21
Från start 0,36

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.10.2018

Våra fonder