Nordic Small Cap

Beskrivning

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som investerar i kvalitetsbolag med långa traditioner i Norden och med ett marknadsvärde om högst 3 miljarder euro. 

På den Nordiska marknaden hittar vi ett flertal intressanta kvalitetsbolag med lokal och global exponering. Bolagen är ofta marknadsledare i sin nisch, besitter en god lönsamhet, stark balansräkning och har ofta en inflytelserik ägare i bakgrunden. Bolagen är verksamma i ett brett spektrum av affärsverksamhet, från medicinteknik, tillverkande industri, mjukvaruteknologi och konsument.

Fondita Nordic Small Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav och en bred geografisk exponering.

Fakta om fonden

Fondens värde 133,1 Meur
Antalet andelsägare 478
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Elekta (SE) 5,9 %
THQ Nordic (SE) 4,9 %
AAK (SE) 4,5 %
Caverion (FI) 4,4 %
Terveystalo (FI) 3,9 %

5 största länderna

Sverige 49 %
Finland 29 %
Norge 15 %
Danmark 5 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -4,7 % -2,9 %
3 mån -2,0 % 0,7 %
6 mån 3,1 % 0,9 %
YTD 11,5 % 11,9 %
1 år -5,8 % -2,4 %
3 år 9,8 % 12,7 %
5 år 43,0 % 42,9 %
10 år 193,9 % 150,4 %
från start (10.9.1997) 876,8 % 290,2 %
från start p.a. 10,9 % 6,4 %
(Index = Carnegie Small CSX Nordic P)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 31 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 21 %
Hälsovård 12 %
Dagligvaror 10 %
Kommunikationstjänster 9 %
Material 9 %
Informationsteknik 5 %
Finans 2 %
Kassa 2 %

10 största innehav

Elekta (SE) 5,9 %
THQ Nordic (SE) 4,9 %
AAK (SE) 4,5 %
Caverion (FI) 4,4 %
Terveystalo (FI) 3,9 %
Huhtamäki (FI) 3,8 %
ÅF Pöyry (SE) 3,8 %
Beijer Ref (SE) 3,5 %
Cloetta (SE) 3,2 %
Dometic Group (SE) 3,2 %

Landsfördelning

Sverige 49 %
Finland 29 %
Norge 15 %
Danmark 5 %

Valutaexponering

SEK 49 %
EUR 29 %
NOK 15 %
DKK 5 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån -4,7 % -2,9 %
3 mån -2,0 % 0,7 %
6 mån 3,1 % 0,9 %
YTD 11,5 % 11,9 %
1 år -5,8 % -2,4 %
3 år 9,8 % 12,7 %
5 år 43,0 % 42,9 %
10 år 193,9 % 150,4 %
från start (10.9.1997) 876,8 % 290,2 %
från start p.a. 10,9 % 6,4 %
(Index = Carnegie Small CSX Nordic P)

Standardav.

3 år 14,9 %
Från start 23,2 %

Sharpe

3 år 0,15
5 år 0,25

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.08.2019

Våra fonder