Nordic Small Cap

Beskrivning

Fondita Nordic Small Cap är en aktiefond som investerar i kvalitetsbolag med långa traditioner i Norden och med ett marknadsvärde om högst 3 miljarder euro. 

På den Nordiska marknaden hittar vi ett flertal intressanta kvalitetsbolag med lokal och global exponering. Bolagen är ofta marknadsledare i sin nisch, besitter en god lönsamhet, stark balansräkning och har ofta en inflytelserik ägare i bakgrunden. Bolagen är verksamma i ett brett spektrum av affärsverksamhet, från medicinteknik, tillverkande industri, mjukvaruteknologi och konsument.

Fondita Nordic Small Cap är en aktivt förvaltad fond med ca 40 innehav och en bred geografisk exponering.

I fondens investeringsbeslut beaktas bolagens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och bolagens förvaltningssed samt hållbarhetsrisker relaterade till detta.

Fakta om fonden

Fondens värde 198,4 MEUR
Antalet andelsägare 461
ISIN (A) FI0008802863
ISIN (B) FI0008802871
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Embracer (SE) 6,1 %
Uponor (FI) 3,9 %
Borregaard (NO) 3,9 %
Afry (SE) 3,7 %
AAK (SE) 3,6 %

5 största länderna

Sverige 53 %
Finland 25 %
Norge 19 %
Danmark 2 %

Avkastning

1 mån 0,7 %
3 mån 2,3 %
6 mån 15,2 %
YTD 17,7 %
1 år 33,5 %
3 år 61,4 %
5 år 88,0 %
10 år 285,8 %
från start (10.9.1997) 1573,1 %
från start p.a. 12,5 %

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 26 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 21 %
Hälsovård 12 %
Informationsteknik 11 %
Kommunikationstjänster 10 %
Material 10 %
Dagligvaror 6 %
Kassa 1 %
Finans 2 %
Kraftlösningar 1 %

10 största innehav

Embracer (SE) 6,1 %
Uponor (FI) 3,9 %
Borregaard (NO) 3,9 %
Afry (SE) 3,7 %
AAK (SE) 3,6 %
Terveystalo (FI) 3,6 %
Sanoma (FI) 3,3 %
Lagercrantz (SE) 3,3 %
BHG (SE) 3,2 %
Fenix Outdoor (FI) 3,1 %

Landsfördelning

Sverige 53 %
Finland 25 %
Norge 19 %
Danmark 2 %

Valutaexponering

SEK 53 %
EUR 25 %
NOK 19 %
DKK 2 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

1 mån 0,7 %
3 mån 2,3 %
6 mån 15,2 %
YTD 17,7 %
1 år 33,5 %
3 år 61,4 %
5 år 88,0 %
10 år 285,8 %
från start (10.9.1997) 1573,1 %
från start p.a. 12,5 %

Standardav.

3 år 24,2 %
Från start 22,9 %

Sharpe

3 år 0,80
10 år 0,82

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.08.2021

Våra fonder