Sustainable Europe

Beskrivning

Fondita Sustainable Europe är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i europeiska företag som genom sina tjänster eller produkter:

  • Möjliggör en framtid med reducerade CO₂ utsläpp 
  • Möjliggör en framtid där vi använder våra naturresurser på ett effektivare sätt

Kampen mot klimatförändringen kommer att spela en central roll i alla typer av företag de kommande 20-30 åren. Vi är övertygade om att de bolag som uppfattas vara en del av lösningen, kommer att klara sig bättre relativt sett.
Fondita Sustainable Europe är en aktivt förvaltad fond med ca 30 innehav. Fonden är avsedd för investerare som är övertygade om att hållbara bolag kommer att vara framtidens vinnare.

Fondens namn och investeringsfokus ändrades den 19.5.2019. Tidigare gick fonden under namnet Fondita European Top Picks.

Svanen

Svanen

Fakta om fonden

Fondens värde 108,4 MEUR
Antalet andelsägare 388
ISIN (A) FI4000024484
ISIN (B) FI4000024492
Juridisk form UCITS
Valuta EUR
Förvaltningsarvode 2,00 % p.a.
Risk-avkastningsprofil 6/7

5 största innehav

Vestas Wind Systems (DK) 6,2 %
Siemens Gamesa (ES) 4,8 %
Scatec (NO) 4,5 %
Befesa (SE) 4,4 %
UPM-Kymmene (FI) 4,2 %

5 största länderna

Tyskland 14 %
Sverige 12 %
Danmark 10 %
Finland 10 %
Holland 9 %

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 9,3 % 2,4 %
3 mån 24,2 % 10,8 %
6 mån 44,4 % 10,9 %
YTD 41,6 % -3,3 %
1 år 41,6 % -3,3 %
3 år 62,9 % 9,0 %
5 år 76,5 % 23,2 %
från start (19.5.2011) 158,6 % 79,7 %
från start p.a. 10,4 % 6,3 %
(Index = MSCI Europe NR EUR)

Branschfördelning

Industrivaror och -tjänster 54 %
Material 20 %
Informationsteknik 13 %
Kraftlösningar 10 %
Kassa 2 %
Sällanköpsvaror och -tjänster 2 %

10 största innehav

Vestas Wind Systems (DK) 6,2 %
Siemens Gamesa (ES) 4,8 %
Scatec (NO) 4,5 %
Befesa (SE) 4,4 %
UPM-Kymmene (FI) 4,2 %
Logitech (CH) 4,0 %
Örsted (DK) 3,9 %
Schneider (FR) 3,9 %
Alstom (FR) 3,5 %
Johnson Matthey (GB) 3,4 %

Landsfördelning

Tyskland 14 %
Sverige 12 %
Danmark 10 %
Finland 10 %
Holland 9 %
Norge 9 %
Storbritannien 9 %
Frankrike 7 %
Spanien 7 %
Belgien 5 %
Schweiz 4 %
Italien 3 %

Valutaexponering

EUR 55 %
SEK 12 %
DKK 10 %
NOK 9 %
GBP 9 %
CHF 4 %
Historisk avkastning är ingen garanti för kommande avkastning. Avkastningen bestäms bl.a. av marknadsutvecklingen, fondförvaltarens skicklighet, samt fondens kostnader.

Riskprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Mindre risk
Större risk
En hög siffra innebär att fonden har högre risk och att värdet på fonden kan variera kraftigt. Detta innebär att både avkastnings- och riskmöjligheterna är större.

Avkastning

Avkastning Placeringsfond Index
1 mån 9,3 % 2,4 %
3 mån 24,2 % 10,8 %
6 mån 44,4 % 10,9 %
YTD 41,6 % -3,3 %
1 år 41,6 % -3,3 %
3 år 62,9 % 9,0 %
5 år 76,5 % 23,2 %
från start (19.5.2011) 158,6 % 79,7 %
från start p.a. 10,4 % 6,3 %
(Index = MSCI Europe NR EUR)

Standardav.

3 år 27,0 %
Från start 23,3 %

Sharpe

3 år 0,90
Från start 0,52

Avgifter

Årliga avgifter 2,00 %
Teckningsprovision 0,00 %
Inlösenprovision 1,00 %
Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.
31.12.2020

Våra fonder