Fondförvaltaren med fokus på nordiska och europeiska aktier

Fondvärden

PlaceringsfondAndelsklass /
NAV per 22.10.21
ISIN% förändring från
föregående dag
% förändring
YTD
Avkastning sedan
start % p.a. *
Registrerad för distribution
Equity Spice
A: 73.5026
B: 250.4864
FI0008802848
FI0008802855
0.69 %
0.69 %
16.25 %
21.94 %
11.63 %FIN, SWE, NOR
Nordic Small Cap
A: 87.1231
B: 272.8448
FI0008802863
FI0008802871
0.84 %
0.84 %
8.40 %
13.81 %
12.24 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT, LUX
2000+
A: 40.7191
B: 129.3159
FI0008802889
FI0008802897
1.20 %
1.20 %
17.97 %
24.00 %
9.22 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT
Nordic Micro Cap
A: 258.8332
B: 549.2283
SEK R: 108.3412
FI0008810932
FI0008810940
FI4000496393
1.26 %
1.26 %
0.84 %
19.72 %
25.61 %
11.89 %FIN, SWE, NOR, GER, LUX
European Small Cap
A: 270.6631
B: 494.4971
FI0008814686
FI0008814694
1.02 %
1.02 %
26.35 %
32.65 %
13.72 %FIN, SWE, NOR
Sustainable Europe
A: 174.8974
B: 288.6982
SEK R: 106.0363
FI4000024484
FI4000024492
FI4000496351
1.42 %
1.42 %
1.00 %
6.32 %
11.63 %
10.69 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT
European Micro Cap
A: 168.8948
B: 204.2466
FI4000242847
FI4000242854
0.70 %
0.70 %
36.17 %
42.64 %
16.68 %FIN, SWE, NOR
Healthcare
A: 148.1700
B: 170.9723
FI4000321088
FI4000321096
1.00 %
1.00 %
18.06 %
23.91 %
17.31 %FIN, SWE, NOR, GER, AUT
* Angivna avkastningssiffror i kolumnen hänför sig till tillväxtandelarna (B)

Senaste uppdateringar

En av fondens bästa investeringar

Våra fonder

Healthcare

European Micro Cap

Equity Spice

Nordic Small Cap

Nordic Micro Cap

European Small Cap

2000+

Sustainable Europe