Anton Enestam

Anton jobbar i Fonditas backoffice sedan 2011 och fungerar också som fondbolagets webbmaster. 

Våra fonder