Fredrik von Knorring

Kundansvarig

Fredrik har arbetat på Fondita sedan 2013 med kundkontakter, försäljning och marknadsföring. Fredrik arbetade tidigare som utvecklingsdirektör på Mandatum Life i Helsingfors. Fredrik är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Våra fonder