Isabelle Ramsay

Isabelle jobbar med marknadsföring, fondernas hållbarhetsaspekter (ESG). Hon började på Fondita i januari 2020. Isabelle är ekonomie magister från Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Våra fonder