Jonatan Gröndahl

Jonatan jobbar i Fonditas backoffice sedan 1998 och sköter också om fondbolagets och fondernas bokföring. 

Våra fonder