Kenneth Blomqvist

Portföljförvaltare

Kenneth är portföljförvaltare på Fondita sedan maj 2011. Kenneth har tidigare arbetat på Svenska Handelsbanken där han i 11 års tid förvaltat europeiska och nordiska aktiefonder. Kenneth fungerar som huvudförvaltare för Fondita European Top Picks samt Fondita Equity Spice. Kenneth är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Våra fonder