Marcus Björkstén

Portföljförvaltare

Marcus är portföljförvaltare på Fondita sedan 2019. Marcus kom till Fondita från Evli där han fungerade som portföljförvaltare sedan 2010. På Fondita är Marcus huvudförvaltare för Fondita Sustainable Europe och Fondita Equity Spice. Marcus är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Våra fonder