Patrik Wickström

Patrik jobbar i Fonditas backoffice sedan 2002 och fungerar också som fondbolagets compliance officer. 

Våra fonder