Rimmi Portin

Marknadsföring och hållbarhet

Rimmi jobbar med marknadsföring samt hållbarhet och kundrelationer. Hon började på Fondita 2015 och sköter också om fondbolagets sociala medier. Rimmi är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Våra fonder