Rimmi Portin (moderskapsledig)

Kundrelationer, marknadsföring & hållbarhet

Rimmi jobbar med marknadsföring, fondernas hållbarhetsaspekter (ESG) och kundkontakter. Hon började på Fondita 2015 och sköter också om fondbolagets sociala medier. Rimmi är ekonomie magister från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Våra fonder