Styrelse och revisorer

Styrelse

Magnus von Knorring, ekon.mag., ordförande                                       Tom Lehto, ekon.mag.                                                                                         Kaj-Kristian Eskelin, vicehäradshövding*                                             Peter Buch Lund, tekn.lic.*                                                                           Markus Larsson, ekon.mag., verkställande direktör                                     Patrik Tigerschiöld, M.Sc. (Econ)

Revisorer

Anders Svennas, CGR
Robert Söderlund, CGR
Timo Eerola, CGR*

 

 

 

 

Revisorssuppleanter

Ernst & Young Oy 

Bolagets aktiekapital är 227 640,00 euro

Förvarsbank

Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Helsingfors filial

Övervakande myndighet

Finansinspektionen i Finland

 

*Av fondandelsägarna vald representant

 

 

Våra fonder